velikost textu

Virom včely medonosné (Apis mellifera)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Virom včely medonosné (Apis mellifera)
Název v angličtině:
Honey bee (Apis mellifera) virome
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dominika Kadlečková
Vedoucí:
RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Olga Rothová
Konzultant:
Mgr. Tomáš Erban
Id práce:
193321
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
včela medonosná, virom, virus
Klíčová slova v angličtině:
honey bee, virom, virus
Abstrakt:
Abstrakt Mikrobiom zahrnuje všechny mikroorganismy (houby, bakterie, archea, prvoky, viry) žijící ve stejném prostoru ve stejném čase. Jeho součástí je virom skládající se nejenom z virů infikující jejich hostitele, ale i virů dalších organismů v hostiteli žijících a od virů odvozených genetických elementů. Mikrobiom je důležitou součástí daného organismu a hraje řadu rolí ve vývoji a životě hostitele. Virom může mít nejenom vliv na hostitele přímo, ale i přes jiné složky mikrobiomu. Tato práce se věnuje viromu Apis mellifera, celosvětově chovanému opylovači. Viry jsou jedním z faktorů zodpovědných za vysoké ztráty včelstev, a proto je tato práce zaměřena hlavně na viry s prokazatelnou patologií a jejich interakce s jinými patogeny včel, které způsobují značné škody na těchto opylovačích. Klíčová slova: virom, včela medonosná, Apis mellifera, včelí viry, ztráty včelstev
Abstract v angličtině:
Abstract Microbiome is composed of all microorganism (fungi, bacteria, archea, protozoa, virus) sharing the same space at the same time. Virome which consists of viruses either of the host or viruses of other microorganisms and of genetic elements derived from viruses, is part of the microbiome. Microbiome plays a role in a number of processes which are vital for development and survival of the host. Virome can affect host either directly or indirectly by interaction with other parts of microbiome. This thesis is focused on virome of Apis mellifera, globally managed pollinator. Viral diseases are one of the factors responsible for high colony losses of this pollinator and therefore this work is mostly dedicated to those viruses which were confirmed as pathogens of Apis mellifera. Also, their interaction with other pathogens of Apis mellifera, which leads to great losses of these pollinators will be discussed. Key words: virome, honey bee, Apis mellifera, honey bee viruses, colony losses
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominika Kadlečková 2.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominika Kadlečková 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominika Kadlečková 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. 243 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Olga Rothová 354 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Marie Kočová, CSc. 153 kB