velikost textu

Rozdíly v přijímacích řízeních ve vybraných složkách IZS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozdíly v přijímacích řízeních ve vybraných složkách IZS
Název v angličtině:
Differences in admission procedures in selected IZS components
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavel Theodor
Vedoucí:
Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Oponent:
Ing. et Mgr. Josef Vilášek
Id práce:
193277
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Technické a úpolové sporty (51-600600)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (OO_TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rozdíl, řízení, složky, záchrana, systém
Klíčová slova v angličtině:
Difference, control, components, rescue, system
Abstrakt:
Abstrakt Název Rozdíly v přijímacích řízeních ve vybraných složkách IZS Cíle Cílem této práce je popsat přijímací řízení vybraných složek IZS, kterými jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky, Celní správa České republiky a Vězeňská služba České republiky. Tyto složky jsou současně tzv. „bezpečnostními sbory.“ Po popsání přijímacích řízení následně tyto řízení porovnat. Metody Metodou použitou při tvorbě této závěrečné práce je rozbor co nejširší škály literatury, které o dané problematice pojednává. V závěru informace zpřehlednit a porovnat. Výsledky Přehled o rozdílech v přijímacích řízení ve výše zmíněných složkách. Klíčová slova Rozdíl, řízení, složky, záchrana, systém.
Abstract v angličtině:
Abstract Title Differences in admission procedures in selected IZS components. Objectives The aim of this work is to describe the admission procedures of selected IZS components, such as the Fire Brigade of the Czech Republic, the Police of the Czech Republic, the Customs Administration of the Czech Republic and the Prison Service of the Czech Republic. These components are at the same time so-called "security corpses". After describing the admission procedures, they are then compared. Methods The method used in the creation of this final thesis is an analysis of the widest range of literature dealing with the issue. At the end make informations easier to understand and compare them. Results An overview of differences in admission procedures in the above-mentioned components. Key words Difference, control, components, rescue, system.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavel Theodor 581 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavel Theodor 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavel Theodor 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. et Mgr. Josef Vilášek 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D. 154 kB