text size

Study of B-meson decays in the Belle experiment

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Study of B-meson decays in the Belle experiment
Title (in czech):
Studium rozpadů B-mezonů v experimentu Belle
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Michal Krištof
Supervisor:
doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Opponent:
RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
Consultant:
Mgr. Daniel Červenkov
Thesis Id:
193209
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Study programm:
Physics (N1701)
Study branch:
Nuclear and Subnuclear Physics (FJF)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
07/02/2020
Defence result:
Good
Language:
English
Keywords (in czech):
B-mezony, analýza dat
Keywords:
B-meson system, data analysis
Abstract (in czech):
V této práci se zaměřujeme na studium rozpadu B0 mezonu na mezony D∗ a s ρ. Práce vysvětluje metody a přístupy k analýze dat na takzvaných B-továrnách, jakou je urychlovač KEKB. Cíl této teze je vypočítat větvící poměr zmíněného rozpadu, upřesnit již změřený větvící poměr změřený na experimentu BaBar pomocí dat získaných z experimentu s vyšší integrovanou luminositou. Výhledy této teze nejsou jenom v rozšíření našeho poznání větvících poměrů rozpadů B0 mezonu, ale také jako první krok vedoucí k rozšíření poznání narušení CP symetrie v Standardním modelu měřením úhlů Unitárního trojůhelníku. 1
Abstract:
In the thesis we study the decay of B0 meson to D∗ and ρ mesons. The thesis s explains the methods and approaches to data analysis in so-called B-factories, simmilar to the KEKB accelerator. The aim of this thesis is to calculate the branching fraction of this decay to further improve the previously measured branching ratio at BaBar experiment with additional data gained from an ex- periment with higher integrated luminosity. This thesis’s prospect is not only broadening our knowledge of branching fractions of B0 meson decays, but also it is a starting point for further analysis with the goal of broadening our knowl- edge of CP symmetry violation in the Standard Model by measuring angles of the Unitary Triangle. 1
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Michal Krištof 8.72 MB
Download Abstract in czech Bc. Michal Krištof 14 kB
Download Abstract in english Bc. Michal Krištof 13 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. 102 kB
Download Opponent's review RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. 67 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc. 153 kB