velikost textu

Study of B-meson decays in the Belle experiment

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Study of B-meson decays in the Belle experiment
Název v češtině:
Studium rozpadů B-mezonů v experimentu Belle
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michal Krištof
Vedoucí:
doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Oponent:
RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Daniel Červenkov
Id práce:
193209
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Jaderná a subjaderná fyzika (FJF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
B-mezony, analýza dat
Klíčová slova v angličtině:
B-meson system, data analysis
Abstrakt:
V této práci se zaměřujeme na studium rozpadu B0 mezonu na mezony D∗ a s ρ. Práce vysvětluje metody a přístupy k analýze dat na takzvaných B-továrnách, jakou je urychlovač KEKB. Cíl této teze je vypočítat větvící poměr zmíněného rozpadu, upřesnit již změřený větvící poměr změřený na experimentu BaBar pomocí dat získaných z experimentu s vyšší integrovanou luminositou. Výhledy této teze nejsou jenom v rozšíření našeho poznání větvících poměrů rozpadů B0 mezonu, ale také jako první krok vedoucí k rozšíření poznání narušení CP symetrie v Standardním modelu měřením úhlů Unitárního trojůhelníku. 1
Abstract v angličtině:
In the thesis we study the decay of B0 meson to D∗ and ρ mesons. The thesis s explains the methods and approaches to data analysis in so-called B-factories, simmilar to the KEKB accelerator. The aim of this thesis is to calculate the branching fraction of this decay to further improve the previously measured branching ratio at BaBar experiment with additional data gained from an ex- periment with higher integrated luminosity. This thesis’s prospect is not only broadening our knowledge of branching fractions of B0 meson decays, but also it is a starting point for further analysis with the goal of broadening our knowl- edge of CP symmetry violation in the Standard Model by measuring angles of the Unitary Triangle. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Krištof 8.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Krištof 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Krištof 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc. 153 kB