velikost textu

Po stopách trinitární christologie: Christologická analýza vybraných textů Klause Hemmerleho v kontextu jeho života a působení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Po stopách trinitární christologie: Christologická analýza vybraných textů Klause Hemmerleho v kontextu jeho života a působení
Název v angličtině:
Towards the trinitarian christology: Christological analysis of Klaus Hemmerle's writings in the context of his life and work
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eduard Fiedler
Vedoucí:
prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.
Oponent:
Jan Houkal, Th.D.
Id práce:
193205
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
chrisologie, trinitologie, současná teologie, Klaus Hemmerle
Klíčová slova v angličtině:
Christology, Trinitology, Contemporary Theology, Klaus Hemmerle
Abstrakt:
Primárním záměrem diplomové práce „Po stopách trinitární christologie: Christologická analýza vybraných textů Klause Hemmerleho v kontextu jeho života a působení“ je pojednat nejdůležitější christologická témata přítomná ve filosofickém a teologickém díle Klause Hemmerleho (1929-1994) při současném zohlednění jednak diskuse týkající se vztahu mezi christologií a metafyzikou, jednak Hemmerleho života a působení. Nejznámější dílo Klause Hemmerleho „Teze k trinitární ontologii“ (Thesen zu einer trinitarischen Ontologie) se zabývá problémem nové ryze křesťanské trinitární ontologie. Tento přístup ale souvisí s určitými christologickými předpoklady, které budou podrobně diskutovány v předkládané práci.
Abstract v angličtině:
The primary aim of this thesis „Towards the trinitarian christology: Christological analysis of Klaus Hemmerle's writings in the context of his life and work“ is to concern the most important christological themes of Klaus Hemmerle's (1929-1994) philosophical and theological work. At the same time, in the context of author's life and work the debate over the way metaphysics and christology relate to each other will be taken into account. Hemmerle's most known essay „Theses for a Trinitarian Ontology“ (Thesen zu einer trinitarischen Ontologie) deals with the problem of new genuinely christian trinitarian ontology. The christological assumptions of this approach will be discussed in our thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eduard Fiedler 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eduard Fiedler 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eduard Fiedler 121 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. 531 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Houkal, Th.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Tomáš B. Mohelník, Th.D. 155 kB