velikost textu

Role emocí v ignaciánských exerciciích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role emocí v ignaciánských exerciciích
Název v angličtině:
The Role of Emotions in Spiritual Exercises of Ignatius of Loyola
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Štamberg
Vedoucí:
ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
Oponent:
ThLic. David Bouma, Th.D.
Id práce:
193189
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NBT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ignaciánská cvičení, ignaciánská spiritualita, exercicie, duchovní doprovázení, emotivita
Klíčová slova v angličtině:
the spiritual exercises of Ignatius of Loyola, Ignatian spirituality, spiritual exercises facilitation, emotions
Abstrakt:
Anotace Práce se zabývá emocemi v ignaciánských duchovních cvičeních. Přestavuje, v čem duchovní cvičení spočívají a na jakých základech staví. Na dílech několika jezuitských autorů a psychiatra Geralda Maye je demonstrována důležitost správně prožívaných a správně zpracovávaných emočních hnutí nejen pro duchovní život. Práce operuje jak s poznatky autorů minulého století, tak století našeho. Výstupem práce je sumarizace zjištěných poznatků, zdůraznění podstatného z pohledu autora práce a případné doplnění.
Abstract v angličtině:
Abstract The Role of Emotions in Spiritual Exercises of Ignatius of Loyola This thesis deals with the topic of emotions in spiritual exercises of Ignatius of Loyola. It describes the main principles of these exercises and their original sources. By using of publications of several Jesuit authors and psychiatrist Gerald May shows the importance of properly experienced emotional movements, not only for our spiritual life. The thesis operates both with the knowledge of the authors of the last century and the 21st century. The outcome of this thesis is to summarize findings, emphasising of the essential information from the point of view of the author and possible additions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Štamberg 384 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Štamberg 261 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Štamberg 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. 434 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. David Bouma, Th.D. 263 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby David Vopřada, Dr. 154 kB