velikost textu

Výuka čtení genetickou metodou v kontextu specifických poruch učení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výuka čtení genetickou metodou v kontextu specifických poruch učení
Název v angličtině:
Teaching reading by using phonics in the context of learning disabilities
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Strýčková
Vedoucí:
Mgr. Lenka Felcmanová
Oponent:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Id práce:
193122
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dyslexie, prvopočáteční čtení, specifické poruchy učení, genetická metoda
Klíčová slova v angličtině:
dyslexia, initial reading, specific learning difficulties, genetic method
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Strýčková 661 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Felcmanová 1.17 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 154 kB