velikost textu

Od Arnobia k Hypatii - Kontroverze mezi pohany a křesťany ve 3. - 5. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Od Arnobia k Hypatii - Kontroverze mezi pohany a křesťany ve 3. - 5. století
Název v angličtině:
From Arnobius to Hypatia: Controversion among Pagans and Christians in the 3th - 5th Century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Viktor Pípal
Vedoucí:
Mgr. Ladislava Říhová
Oponent:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Id práce:
193115
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Husitská teologie (H)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Křesťanství, pohanství, mytologie, kontroverze, římská říše, církevní dějiny, apologie, pronásledování, komparatistika, analýza.
Klíčová slova v angličtině:
Christianity, paganism, mythology, controversy, Roman empire, history of the Church, apologetics, persecution, comparative literature, analysis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Viktor Pípal 2.1 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ladislava Říhová 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 437 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. 153 kB