velikost textu

Vzájemné interakce pohanů a křesťanů v 1. - 3. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzájemné interakce pohanů a křesťanů v 1. - 3. století
Název v angličtině:
Mutual Interactions of Gentiles and Christians in the 1st - 3rd Century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adam Holeček
Vedoucí:
Mgr. Ladislava Říhová
Oponent:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Id práce:
193111
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Husitská teologie — Religionistika (HT - R)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
křesťanství, pohané, židovství, Řím, římský pantheon, pronásledování, Arnobius, mučedníci, Dioklecián
Klíčová slova v angličtině:
christianity, gentiles, judaism, Rome, roman pantheon, persecution, Arnobius, martyts, Diocelcianus
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Holeček 1.06 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Adam Holeček 1021 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ladislava Říhová 228 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D. 153 kB