velikost textu

Natálie Gorbaněvská v české recepci a překladech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Natálie Gorbaněvská v české recepci a překladech
Název v angličtině:
Natalya Gorbanevskayaʼs reception and translation in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Vaňková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Anna Rosová
Id práce:
193066
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Překladatelství: čeština - ruština (PCR TCN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Natálie Gorbaněvská|Milan Dvořák|demonstrace na Rudém náměstí|analýza překladu|Náměstí nesouhlasu|Poledne
Klíčová slova v angličtině:
Natalya Gorbanevskaya|Milan Dvořák|1968 Red Square Demonstration|translation analysis|Red Square at Noon|„Place de la non-Concorde“ (Площадь несогласия)
Abstrakt:
Diplomová práce se bude věnovat české společensko-politické a překladové recepci básnířky, publicistky a disidentky Natálie Gorbaněvské. Diplomantka vyjde z kontextu demonstrace na moskevském Rudém náměstí proti okupaci Československa v srpnu 1968 a zmapuje její ohlasy, které jsou především v Česku nedílnou součástí obrazu této osobnosti. Dále představí život, tvorbu a poetiku Gorbaněvské a provede translatologickou analýzu českých překladů autorských částí její knihy Poledne, cyklu osmiverší Náměstí nesouhlasu a dalších jednotlivých básní. Nedílnou součástí práce bude také řízený rozhovor s autorem překladů Milanem Dvořákem.
Abstract v angličtině:
The present diploma thesis investigates Czec sociopolitical and translation reception of poet, journalist and dissident Natalya Gorbanevskaya. The thesis bases on the context from the Moscow Red Square demonstration against the occupation of Czechoslovakia in August 1968 and maps its reception, which is above all in the Czech Republic an inseparable part of the image of this personage. Further, it introduces the life, literary output and poetics of Gorbanevskaya and makes translatological analysis of Czech translations of authorial parts from her book Red Square at Noon, cycle of eight-line-poems „Place de la non-Concorde“ (Площадь несогласия) and other particular poems. Inseparable part of the thesis is also an interview with the author of Czech translations Milan Dvořák.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Vaňková 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Vaňková 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Vaňková 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Stanislav Rubáš, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anna Rosová 502 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Stanislav Rubáš, Ph.D. 152 kB