velikost textu

Medializace krasobruslení v období zimních olympijských her od 90. let 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Medializace krasobruslení v období zimních olympijských her od 90. let 20. století
Název v angličtině:
Medialization of Figure Skating during Events of Winter Olympic Games since 1990s
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Věra Tauchmanová
Vedoucí:
PhDr. Petr Závozda
Oponent:
PhDr. Jan Děkanovský, Ph.D.
Id práce:
193056
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
krasobruslení, krasobruslaři, zimní olympijské hry, spravedlnost, hodnocení, skandál, sportovní žurnalistika, kvantitativní analýza, kvalitativní analýza
Klíčová slova v angličtině:
figure skating, figure skaters, Winter Olympic Games, fairness, judging system, scandal, sports journalism, quantitative analysis, qualitative analysis
Abstrakt:
Annotation The submitted diploma thesis deals with presentations of figure skating at Winter Olympic Games from the 1990s to the 2014 Winter Olympic Games in Sochi in two selected daily newspapers, and with ways in which the presentation of figure skating has changed within the analysed period. The first chapter presents sports journalism, its history and famous personalities, its text types and typical language, and characteristic features of a sport journalist. The second chapter presents the connection of sports and media, the concepts of agenda-setting, agenda-building and intermedia agenda, tabloidization and commercialization and ways in which news services work. The third chapter presents figure skating and figure skating events at the analysed Winter Olympic Games. The analysed media and changing paradigms of the media landscape are presented in the fourth chapter. The methodological basis used for the analyses is described in the fifth chapter. The sixth chapter presents the results of the quantitative and qualitative analysis of the newspaper articles. Furthermore, the interviews with two personalities of the Czech figure skating are analysed qualitatively. The results of the quantitative analysis of the articles and the qualitative analysis of the interviews are compared. Keywords figure skating, figure skaters, Winter Olympic Games, fairness, judging system, scandal, sports journalism, quantitative analysis, qualitative analysis Title Medialization of Figure Skating during Events of Winter Olympic Games since the 1990s
Abstract v angličtině:
Annotation The submitted diploma thesis deals with presentations of figure skating at Winter Olympic Games from the 1990s to the 2014 Winter Olympic Games in Sochi in two selected daily newspapers, and with ways in which the presentation of figure skating has changed within the analysed period. The first chapter presents sports journalism, its history and famous personalities, its text types and typical language, and characteristic features of a sport journalist. The second chapter presents the connection of sports and media, the concepts of agenda-setting, agenda-building and intermedia agenda, tabloidization and commercialization and ways in which news services work. The third chapter presents figure skating and figure skating events at the analysed Winter Olympic Games. The analysed media and changing paradigms of the media landscape are presented in the fourth chapter. The methodological basis used for the analyses is described in the fifth chapter. The sixth chapter presents the results of the quantitative and qualitative analysis of the newspaper articles. Furthermore, the interviews with two personalities of the Czech figure skating are analysed qualitatively. The results of the quantitative analysis of the articles and the qualitative analysis of the interviews are compared. Keywords figure skating, figure skaters, Winter Olympic Games, fairness, judging system, scandal, sports journalism, quantitative analysis, qualitative analysis Title Medialization of Figure Skating during Events of Winter Olympic Games since the 1990s
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Věra Tauchmanová 4.54 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Věra Tauchmanová 805 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Věra Tauchmanová 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Věra Tauchmanová 185 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Závozda 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Děkanovský, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. 152 kB