velikost textu

Regulace reklamy v televizním vysílání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regulace reklamy v televizním vysílání
Název v angličtině:
Regulation of Television Advertising
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alžběta Böhmová
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M.
Id práce:
193033
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSBCK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Reklama, regulace, televize, RRTV, právní úprava, ochrana spotřebitele
Klíčová slova v angličtině:
Advertising, regulation, television, RRTV, law, consumer protection
Abstrakt:
Anotace Tématem této bakalářské práce je reklama v televizním vysílání a její regulace v České republice. Jejím cílem je poskytnout ucelený přehled současné regulace televizní reklamy a nastínit její fungování v praxi. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část je věnována historii reklamy a její regulace na našem území od doby Rakouska-Uherska až do současnosti. Obsahem druhé části je právní regulace televizní reklamy v ČR – v jejím úvodu je předestřen vliv Evropského práva na současnou českou právní úpravu, poté následuje rozbor soukromoprávní regulace reklamy s důrazem na úpravu nekalé soutěže a následně rozbor regulace veřejnoprávní. Třetí část práce se zaměřuje na instituce působící v oblasti regulace reklamy, kterými jsou Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a Rada pro reklamu. Poslední část práce se věnuje reálnému fungování této regulace, přičemž aplikace zákonných pravidel a činnost pověřených institucí je demonstrována na několika kauzách z oblasti české televizní reklamy.
Abstract v angličtině:
Annotation The topic of this bachelor thesis is television advertising and its regulation in the Czech Republic. Its aim is to provide a comprehensive overview of current television advertising regulation and demonstrate it in practice. The thesis is divided into four parts. The first part focuses on the history of advertising and its regulation in this country, from its beginnings in the Austria-Hungary era up until today. Its second part contains an overview of present legal regulation of television advertising, beginning with a review of the impact of European law on the law in the Czech Republic followed by a breakdown of applicable statutes from the area of private law as well as public law, with a focus on unfair competition in relation to the former. The third part discusses the existence and functioning of the Council for Radio and Television Broadcasting and the Czech Advertising Standards Council. The fourth and final part focuses on advertising regulation in practice by demonstrating the application of legal standards and the work of the respective institutions on several real-life cases from the area of Czech television advertising.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alžběta Böhmová 1.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alžběta Böhmová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alžběta Böhmová 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M. 218 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 152 kB