velikost textu

Kalendář česko-židovský 1930-1938

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kalendář česko-židovský 1930-1938
Název v angličtině:
Cezch-jewish Calendar 1930-1938
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Nina Mrnková
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Id práce:
193015
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Čechožidé. Kalendář česko-židovský. Kalendář. První republika. Židé. Egon Hostovský.
Klíčová slova v angličtině:
Czech-jews. Czech-jewish calendar. Calendar. First republic. Jews. Egon Hostovsky.
Abstrakt:
Práce se zabývá českožidovskou ročenkou Kalendář česko-židovský od roku 1930 do posledního čísla v roce 1938. Cílem bylo přinést do kontextu zasazený přehled redakce, vydavatele, formu a obsah v určeném období. Autorka mapuje situaci národní a náboženské identity v souvislosti s židovským obyvatelstvem v Čechách, přičemž největší pozornost věnuje českožidovskému hnutí, jakožto vydavateli zkoumaného tisku. Součástí práce je dále popis formálních náležitostí dané ročenky, včetně popisu kalendářů jako typu média, její transformace od počátků vydávání v roce 1886, a vydavatele kalendáře, Akademického spolku Kapper. Představen je také redakční kruh v čele se spisovatelem Egonem Hostovským a dalšími vedoucími redaktory, stručněji je popsán také redakční kruh a významní či zajímaví přispěvatelé. Práce se dále věnuje obsahové stránce kalendáře, tzv. beletristické a praktické části. Speciální pozornost je věnována článkům komentující dění ve 30. letech v Německu a vliv tohoto dění na židovskou otázku u nás. Soustředí se i na historický kontext 30. let a shrnuje důvody, proč přestal Kalendář česko-židovský vycházet. Výsledkem práce by měl být ucelený pohled na tuto platformu česko-židovského asimilačního hnutí v daném časovém období.
Abstract v angličtině:
This thesis explores Czech-jewish yearly Czech-jewish calendar in its last phase from years 1930 to 1938. The main goal was to present this medium in historical context and introduce its editorial staff, publisher, form and content in said time frame. Author describes national and religious identity of jewish communities in Bohemia and focuses mainly on the Czech-jewish movement – the publisher of the medium in question. The thesis then focuses on formal elements of the calendar, including description of calendars as a media type, history of the medium from its first publishing in 1886 and its publisher, Academical Club Kapper. Editorial staff is also presented, focusing on writer Egon Hostovský, other chief editors and discussing other interesting and significant contributors. The thesis is also describing content of the medium, which is divided into fiction/factual literature and practical part. This part also focuses on articles regarding rising antisemitism in Germany and its influence on jewish communities in Czechoslovakia. Author describes historical context before the beginning of the second world war and concludes what led to the end of the Czech-jewish calendar. The goal was to fully describe one of the most important medium of Czech-jewish movement and its purpose in given timeframe.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nina Mrnková 33.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nina Mrnková 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nina Mrnková 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 337 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 152 kB