velikost textu

Typologie pořadu a programová struktura kontinuálního vysílání ČT24

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Typologie pořadu a programová struktura kontinuálního vysílání ČT24
Název v angličtině:
Typology of series and programming structure of continuous broadcasting CT24
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Sára Klepáčová, DiS.
Vedoucí:
Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Milan Kruml
Id práce:
192988
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Česká televize, ČT24, zpravodajství, televizní vysílání, kontinuální vysílání, Studio ČT24, zpravodajská relace, sledovanost
Klíčová slova v angličtině:
Czech television, ČT24, news, television broadcast, continuous broadcasting, Studio ČT24, news programme, television rating
Abstrakt:
Typologie pořadu a programová struktura kontinuálního vysílání ČT24 Sára Klepáčová Anotace Podstatou diplomové práce je definovat a následně analyzovat jeden z televizních pořadů zpravodajské stanice ČT24 – Studio ČT24. Jedná se o specifický typ kontinuálního vysílání, který ČT24 svým divákům nabízí každý den, sedm dní v týdnu, jako jediná v České republice, a který je svým způsobem jedinečný i mezi ostatními pořady evropských veřejnoprávních médií. Teoretická část se zabývá standardními postupy práce ve zpravodajství – od získání informace po zasazení zprávy do vysílacího scénáře. Je doplněna o faktické poznámky, které pro potřeby práce poskytl zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT24 František Lutonský. Výzkum se ve formě kvantitativní obsahové analýzy soustředí na strukturu samotného pořadu, a především na jeho obsah. Na vzorku čtyř celých týdnů ze čtyř programových období demonstruje strukturu a skladbu kontinuálního vysílání zpravodajské stanice ČT24. Zaměřuje se také na změnu skladby vysílání v případě mimořádné události, a to vše v kontextu divácké sledovanosti.
Abstract v angličtině:
Typologie pořadu a programová struktura kontinuálního vysílání ČT24 Sára Klepáčová Annotation The aim of this thesis is to define and analyze one of the TV shows of the ČT24 news station – Studio ČT24. It is a specific type of continuous broadcast delivered by ČT24 to the viewers, as the only one in Czech republic, every day – seven days a week. In its way it is also unique among the TV shows of european public service media. Theoretical part deals with standart procedures in news broadcasting, starting with acquiring the information and its incorporation into the broadcasting script. This part contains factual notes provided by the ČT 24 news broadcast deputy editor-in-chief František Lutonský. Research aims on the structure of the show itself, particularly on the content, by means of the quantitative content analysis. It demonstrates the structure and composition of the continuous broadcast of the ČT24 news station on the sample of four whole weeks choosed from four programme periods. It also aims on the changes of broadcast composition in case of extraordinary event. in context of the viewership.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sára Klepáčová, DiS. 10.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sára Klepáčová, DiS. 251 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sára Klepáčová, DiS. 269 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 242 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milan Kruml 311 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 152 kB