velikost textu

Trójská válka a česká dětská literatura

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trójská válka a česká dětská literatura
Název v angličtině:
Trojan war and the Czech children literature
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Mona Awwadová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
Oponent:
Mgr. Robert Skopek
Id práce:
192944
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Homer - Ílias - Trója - Trójská válka - Achilleus - Patroklos - Hektór - Paris - dětská literatura - děti
Klíčová slova v angličtině:
Homer - Iliad - Troy - Trojan war - Achilleus - Patroklos - Hector - Paris - children literature - children
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Mona Awwadová 1.05 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Robert Skopek 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 152 kB