velikost textu

Factors hampering the Integration of Refugee Children

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Factors hampering the Integration of Refugee Children
Název v češtině:
Faktory ztěžující integraci uprchlických dětí
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Sarah Asfour
Vedoucí:
doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Oponent:
PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Id práce:
192918
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOCP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Děti uprchlíků|integrace|uprchlické tábory|duševní zdraví|psychické zdraví|deprese|kulturní identita|vzdělávání|nezletilí bez doprovodu|děti vojáci|podpora rodiny|sociologické faktory|dětská práce
Klíčová slova v angličtině:
Refugee Children|Integration|Refugee Camps|Mental Health|Psychological Well-being|Depression|Cultural Identity|Education|Unaccompanied Minors|Child soldiers|Family Support|Sociological Factor|Poverty|Child Labour
Abstrakt:
UNIVERZITA KARLOVA FILOZOFICKÁ FAKULTA Sociální politika a sociální práce Katedra sociální práce Diplomová práce Master Thesis Bc. Sarah Asfour Factors hampering the integration of Refugee Children Faktory ztěžující integraci uprchlických dětí Vedoucí práce: doc. PhDr. Oldřich Matoušek 2018 ABSTRAKT Hlavním cílem této diplomové práce je zmínit faktory ovlivňující či ztěžující integraci uprchlických dětí do společnosti, a to ať nové hostitelské společnosti či do společnosti přechodné země. Zmiňované faktory se týkají vzdělávání, socioekonomických aspektů nebo nevlídných podmínek k řádnému dětství. V diplomové práci jsou diskutovány socio- ekonomické faktory, které úzce souvisí s ekonomickou situací rodiny. I z tohoto důvodu je v práci diskutována práce dětí, a to včetně jedné z nejhorších – dětských vojáků. Mnoho uprchlických dětí prochází situacemi složitými pro jejich psychické zdraví. V této diplomové práci jsou zmíněny složitosti spojené s přesídlením, zkušenostmi z války, zkušenostmi uprchlíků, migrací, zdlouhavým pobytem v uprchlických táborech i post traumatickými stresy. Dále, diplomová práce zmiňuje výzvy, kterými děti – uprchlíci čelí a to jak v zemi původu, tak v azylové hostitelské společnosti. KLÍČOVÁ SLOVA uprchlíci, uprchlický tábor, vzdělávání, dětská práce, dětský voják, psychické problémy, trauma, stres, inkluze, integrace
Abstract v angličtině:
UNIVERZITA KARLOVA FILOZOFICKÁ FAKULTA Sociální politika a sociální práce Katedra sociální práce Diplomová práce Master Thesis Bc. Sarah Asfour Factors hampering the integration of Refugee Children Faktory ztěžující integraci uprchlických dětí Vedoucí práce: doc. PhDr. Oldřich Matoušek 2018 ABSTRACT The main aim of this thesis is to describe the factors that hamper the integration of Refugee Children into a new society. Factors that are mentioned in relation to integration are connected with an education gap, unfamiliarity with the language spoken in a new society, a bad economic situation of a family and its consequences and unstable or inappropriate housing. Social economic factors are also mentioned in the thesis. Child Labour closely linked to family conditions are discuess together with the worst form of it: child requitment into army. Refugee children coming from various backgrounds also may face many psychologically challenging situations when forcefully or willingly leaving their home country and other significant situations connected to their refugee status. In this thesis, I discuss psychological distresses that influence children’s mental state due to war experience, migration experience, extended stays in refugee camps or post-migration stressors. In this thesis the situation of Syrian refugee children in is a case study. The thesis reviews stressful reactions as well as demanding experiences. These experiences among refugee children may be associated with health problems that may lead to trauma, posttraumatic stress disorder, depression or emotional/ behavioural problems. KEYWORDS education, refugees, refugee camp, inclusion, integration, mental health, psychological well- being, depression, cultural identity, poverty, child labour
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Sarah Asfour 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Sarah Asfour 237 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Sarah Asfour 231 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Oldřich Matoušek 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB