velikost textu

Průběh tiskových konferencí po zápasech 1. české fotbalové ligy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Průběh tiskových konferencí po zápasech 1. české fotbalové ligy
Název v angličtině:
The course of press conferences after matches of the 1 st Czech Football League
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Ondřej Voska
Vedoucí:
Mgr. Ondřej Trunečka
Oponent:
Bc. David Šimoník
Id práce:
192851
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sportovní žurnalistika, tiskové konference, česká fotbalová liga, novináři, tiskoví mluvčí
Klíčová slova v angličtině:
Sports Journalism, Press Conferences, Czech Football League, journalists, spokepersons
Abstrakt:
Abstrakt Ve své práci se zabývám tiskovými konferencemi po zápasech 1. fotbalové ligy. Mým cílem je v první řadě přiblížit tiskové konference jako součást public relations a jako jednu z nejdůležitějších kategorií setkávání respondentů s novináři. V první části práce se zabývám i sportovní žurnalistikou a jejími specifiky a rozdílnostem oproti dalším oborům této profese. K samotnému zkoumání jsem využil technik pozorování a dotazování, především pak zúčastněného pozorování a rozhovoru. V rámci zmíněného pozorování jsem sám navštívil celkem čtrnáct tiskových konferencí během jednoho ročníku 1. fotbalové ligy po celé České republice. Cílem mého zkoumání byl jejich průběh (jak dlouho trvají, v jakém se odehrávají prostředí), zjišťoval jsem také, jaká jsou pravidla pro jejich organizaci a jak se tyto pravidla dodržují. Dalším předmětem zkoumání byla funkce tiskových mluvčí i samotná práce novinářů, kterou je pokládání dotazů. V této oblasti mě mimo jiné zajímal způsob kladení dotazů a témata otázek. Mezi hlavní závěry mé práce patří výrazně větší mediální zájem o tři největší české kluby Slavii Praha, Spartu Prahu a Viktorii Plzeň, který se odrážel i na tiskových konferencích. Velký zájem se mimo jiné projevoval ve větším počtu novinářů nebo dotazů, ale také větší profesionalitě mluvčích i novinářů na tiskových konferencích těchto týmů. Mezi další závěry patří větší zájem o týmy, které hrají na domácím stadionu nebo větší profesionalita v klubech blíže Praze, kde jsou i všechny centrální redakce větších médií.
Abstract v angličtině:
Abstract In this paper, I deal with the issue of press conferences after matches of 1st soccer league. My goal is in the first place to describe press conferences as a part of public relations and as one of main and most important categories of respondents interacting with journalists. In the first part of my master thesis I examine sports journalism and its specifics and differences against other fields of this profession. For research itself I used techniques of observation and questioning, but mainly I worked with the data gained during interviews and information obtained by myself, as an involved observer. During my observation I have visited 14 press conferences throughout one season of 1st soccer league in total that took place all around Czech Republic. The goals of researching these events were its course, specifically how long the events were and in which environment, but also what are the rules for its organisation and how those rules are complied. Another subject of my research was a position of a spokespersons and work of journalists, whose job is to question. I was also interested in a manner of questioning and topics of questions in this area. Among main conclusions of my thesis there is significantly larger focus of media on the three biggest Czech soccer teams which are Slavia Prague, Sparta Prague and Viktoria Pilsen that was reflected on press conferences. A noteworthy interest was shown not only by higher presence of journalists and their questions, but also by higher professionalism of spokesmen and journalists on press conferences of these three teams. Among others of my conclusions I have spotted more interest in teams playing on home stadiums and better professionalism in teams nearer to Prague, which is a seat of central newsrooms of large media.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ondřej Voska 1.8 MB
Stáhnout Příloha k práci Ondřej Voska 496 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ondřej Voska 199 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ondřej Voska 272 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ondřej Trunečka 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. David Šimoník 116 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Filip Láb, PhD. 152 kB