velikost textu

Počátky komerčního rozhlasového vysílání v České republice: případová studie Rádia Alfa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Počátky komerčního rozhlasového vysílání v České republice: případová studie Rádia Alfa
Název v angličtině:
Beginnings of private radio broadcasting in the Czech Republic: the case of Radio Alfa
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Matěj Skalický
Vedoucí:
PhDr. Josef Maršík, CSc.
Oponent:
Karol Lovaš
Id práce:
192832
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rádio Alfa, soukromé vysílání, duální systém, 90. léta
Klíčová slova v angličtině:
Radio Alfa, private broadcasting, dual system, 1990s
Abstrakt:
Anotace (abstrakt) Tuzemské mediální prostředí po sametové revoluci v roce 1989 nabralo druhý dech. Rozmach soukromého sektoru v rozhlasové krajině Československa a později České republiky té doby byl nebývalý, ale často předbíhal legislativní změny znovuzrozeného státu. Celospolečenským změnám sekundovalo udílení prvních experimentálních licencí lokálním rozhlasovým vysílatelům, v roce 1993 ovšem vysílací rada rozhodla poskytnout vysílače dvěma celoplošným stanicím – Frekvenci 1 a Rádiu Alfa. Právě Alfa byla vůbec prvním celoplošným soukromým rádiem v Česku, začala vysílat 13. září 1993 a za šest let existence si vydobyla své místo na privátním rozhlasovém trhu v České republice. Do dnešních dnů se zachovalo minimum odkazů na tehdejší překotnou dobu, o to důležitější je vzpomenout na existenci Rádia Alfa pomocí vzpomínek rozhlasových redaktorů, kteří v té době rádio tvořili a tuto klíčovou etapu na mediálním trhu 90. let zažili. Je to i cílem této diplomové práce, která pomocí těchto výzkumných rozhovorů, archivních dokumentů, výročních zpráv vysílací rady a mediálního pokrytí Alfy v novinových článcích 90. let nabídne celistvý obraz problematiky počátků komerčního rozhlasového vysílání v Česku (s důrazem na vznik takzvaného duálního systému) pomocí případové studie Rádia Alfa.
Abstract v angličtině:
Annotation After the Velvet Revolution in 1989, the Czech media landscape was getting its second wind. The boom in the private sector of the broadcasting landscape of Czechoslovakia, and later the Czech Republic, was unprecedented. However, it often preceded the legislative changes of the reborn state. Society-wide changes were followed by granting of first experimental licenses to local radio broadcasters, but in 1993 the Broadcasting Council decided to provide the transmitters to two nationwide stations - Frekvence 1 and Radio Alfa. Alfa was, in fact, the first nationwide private radio in the Czech Republic which started broadcasting on September 13, 1993. During six years of existence, it has earned its place on the private radio market in the Czech Republic. Until today, a little legacy of this frantic time has been retained, therefore it is even more important to remember the existence of Radio Alfa through memories of radio journalists who formed the radio during that time and experienced this key stage of the Czech media market in the 1990’s. This is also the aim of the thesis, which offers a comprehensive picture of the origins of commercial radio broadcasting in the Czech Republic (with emphasis on so-called dual broadcasting system) through a case study of Radio Alfa, including research interviews, archival documents, annual reports of the Broadcasting Council and media coverage of the radio in newspaper articles during 1990’s.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matěj Skalický 5.48 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Matěj Skalický 1.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matěj Skalický 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matěj Skalický 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Maršík, CSc. 302 kB
Stáhnout Posudek oponenta Karol Lovaš 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB