velikost textu

Mediální prezentace FIBA mistrovství Evropy v basketbale žen 2017

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální prezentace FIBA mistrovství Evropy v basketbale žen 2017
Název v angličtině:
Media presentation of FIBA EuroBasket Women 2017
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Daniel Sitek
Vedoucí:
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Macková
Id práce:
192831
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sport, basketbal, ženy, mistrovství Evropy, Eurobasket, Česká republika, rámcování, nastolování agendy, zpravodajské hodnoty, analýza rámcování, mediální prezentace
Klíčová slova v angličtině:
sport, basketball, women, The European Championship, Eurobasket, the Czech Republic, framing, agenda setting, news values, framing analysis, media presentation
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této diplomové práce je analýza mediální prezentace basketbalového mistrovství Evropy žen 2017, které se odehrálo v České republice, a to v českých sportovních online médiích. Z hlediska teorie jsou stručně definovány koncepty rámcování, nastolování agendy a zpravodajských hodnot. Práce rovněž nabízí náhled na současnou sportovní žurnalistiku. Užitím kvalitativní metody je zkoumáno pět sportovních webových portálů, jejichž agenda obsahuje basketbal. Cílem práce je zodpovězení otázky, jak bylo mistrovství Evropy prezentováno v médiích, pomocí analýzy rámcování. Analytická část popisuje jednotlivé rámce, které byly identifikovány v článcích během sledovaného období, a to včetně jejich dílčích modifikací. Závěr sumarizuje výsledky získané provedenou analýzou.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis analyzes the media presentation of Women Basketball 2017 European Championship which was held in the Czech Republic, in the Czech sport online media. The thesis briefly defines framing theory, concept of agenda-setting and news values theory. This paper shows a thumbnail to contemporary sport journalism. Five web sport portals containing basketball agenda are explored by qualitative framing research. The goal of this thesis is to answer how the European championship was presented in the media. The analytical part of the paper describes individual frames including their partial modifications. Conclusion summarizes results gained by the framing analysis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniel Sitek 2.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniel Sitek 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniel Sitek 121 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Macková 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Filip Láb, PhD. 152 kB