velikost textu

Hudební dramaturgie českých alternativních rozhlasových stanic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hudební dramaturgie českých alternativních rozhlasových stanic
Název v angličtině:
The Musical programming of Czech alternative radio stations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Maria Pyatkina
Vedoucí:
PhDr. Josef Maršík, CSc.
Oponent:
Karol Lovaš
Id práce:
192827
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Radio 1, Radio Wave, rozhlas, hudba, hudební dramaturgie, gatekeeping, alternativní rozhlasový formát, kvalitativní výzkum
Klíčová slova v angličtině:
Radio 1, Radio Wave, radio, music, musical programming, gatekeeping, alternative radio format, qualitative research
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce zkoumá a porovnává způsoby tvorby hudební složky vysílání českých alternativních rozhlasových stanic Radio 1 a Radio Wave. Tyto stanice byly zvolené z důvodu jejich specifického zájmu o hudbu, který je definován jejich alternativním formátem. Teoretická část poskytuje základní vhled do problematiky hudební dramaturgie rozhlasových stanic, popisuje alternativní rozhlasový formát a profily zkoumaných stanic včetně jejich hudební složky. Tvůrci hudebního vysílání prochází rozhodovacím procesem při výběru hudby podobně jako redaktoři zpravodajství při selekci zpráv, a tato práce proto ve své praktické části aplikuje na rozhlasovou hudební dramaturgii teoretický rámec výzkumu gatekeepingu. Pomocí rozhovorů s hudebními dramaturgy a moderátory stanic práce nalézá širokou škálu aspektů, které ovlivňují výslednou podobu hudební složky vysílání. Použité úrovně výzkumu gatekeepingu pomáhají názorně porovnat tyto vlivy v rámci obou stanic.
Abstract v angličtině:
Annotation This master’s thesis studies and compares the methods that Czech alternative radio stations, Radio 1 and Radio Wave, use while creating the music component of their broadcast. Their alternative format defines their specific approach towards music, which is appealing for this type of research. The theoretical part of this thesis provides insight into the issues of the radio station’s musical programming, describes the alternative radio format and the studied radio stations, including the musical component. Music directors and DJ’s go through decision- making processes in a similar way that news editors write news articles. That is why the second part of this thesis applies the gatekeeping research framework to the musical programming. Based on the interviews with the radio station’s music directors and DJ’s, this thesis discovers a wide range of aspects that affect alternative radio station’s musical broadcasts. The gatekeeping research levels help to compare these influences within the two stations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Maria Pyatkina 3.78 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Maria Pyatkina 527 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Maria Pyatkina 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Maria Pyatkina 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Maršík, CSc. 298 kB
Stáhnout Posudek oponenta Karol Lovaš 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB