velikost textu

The Story of Kullervo by J. R. R. Tolkien: translation and stylistic analysis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Story of Kullervo by J. R. R. Tolkien: translation and stylistic analysis
Název v češtině:
The Story of Kullervo spisovatele J. R. R. Tolkiena: překlad a stylistická analýza
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Michaela Tylová
Vedoucí:
Mgr. Jakub Ženíšek
Oponent:
doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
Id práce:
192701
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika (B AJ-PG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
překlad, J. R. R. Tolkien, Kullervo, Kalevala, Verlyn Flieger, analýza, archaismy, mytologie
Klíčová slova v angličtině:
translation, J. R. R. Tolkien, Kullervo, Kalevala, Verlyn Flieger, analysis, archaisms, mythology
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se skládá ze tří částí – úvodu, překladu povídky Příběh o Kullervovi a stylistické analýzy překladu. První část je zaměřena na představení povídky a autorovu inspiraci, kterou čerpal z finské mytologie. Tato část obsahuje také poznámky k problematickým částem a chybám v původním textu, které jsou důležité k lepšímu porozumění příběhu. Praktická část obsahuje původní text a jeho český překlad a třetí část analyzuje postupy při překladu opřené o příslušné teorie.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis consists of three parts – the introduction, the translation of The Story of Kullervo and stylistic analysis of the translation. The first part focuses on the introduction of the short story and the author´s inspiration taken from the Finnish mythology. It also contains notes on the difficulties and errors in the original text, which are important for the better understanding of the story. The practical part consists of the original text and its Czech translation and the third part analyses the process of the translation, supported by the relevant theories.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Tylová 552 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Tylová 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Tylová 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Ženíšek 315 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. 157 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 152 kB