velikost textu

Sociální sítě jako primární zdroj informací při prezidentských volbách – komparace USA a ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální sítě jako primární zdroj informací při prezidentských volbách – komparace USA a ČR
Název v angličtině:
Social networks as primary information source during presidential elections - comparison between USA and Czech republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Šírová
Vedoucí:
PhDr. Václav Moravec, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jan Jirků
Id práce:
192685
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZBC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nová média, sociální sítě, Facebook, Web 2.0, předvolební komunikace, prezidentští kandidáti, Donald Trump, Hillary Clintonová, Miloš Zeman, Jiří Drahoš
Klíčová slova v angličtině:
new media, social network sites, Facebook, Web 2.0, pre-election communication, presidential candidates, Donald Trump, Hillary Clinton, Milos Zeman, Jiri Drahos
Abstrakt:
Annotation This bachelor thesis is dedicated to the pre-election communications of presidential candidates on social network sites which are slowly becoming a primary source of information and news content for members of generation Y and Z. The intent of this thesis is to compare the use of Facebook in the presidential campaign in two different countries – the United States of America and the Czech Republic (or Czechia.) In the case of the United States this thesis focuses on the presidential election of 2016 between the candidates Donald Trump and Hillary Clinton. In Czechia the research sample comprises the 2018 presidential election candidates Milos Zeman and Jiri Drahos. This issue is introduced in the theoretical part, which describes the transformations related to the launch of Web 2.0 and social media. Next, problematic aspects of the online environment are discussed, followed by a delineation of characteristics of Facebook as an information content source. Finally, the role of social network sites in the area of political marketing is mentioned. The practical part of this thesis concentrates on analyzing the data collected from a total of 578 Facebook posts, which the above mentioned candidates posted in a three week period prior the final election. This research examines the frequency, type, extent, theme, sentiment and trend of each candidate´s posts. Subsequently, finding from both countries have been compared. The final chapter aims to evaluate the relevance of presidential candidates’ pre-election communication on social network sites in targeting Generations Y and Z.
Abstract v angličtině:
Anotace Bakalářská práce se věnuje předvolební komunikaci prezidentských kandidátů na sociálních sítích. A to s ohledem na fakt, že pro zástupce generací Y a Z se internet a potažmo sociální sítě postupně stávají primárním zdrojem informací. Záměrem je porovnat, jakým způsobem používali sociální sít Facebook prezidentští kandidáti ze dvou zemí – Spojených států amerických a České republiky. V případě USA se jedná o volby z roku 2016 a kandidáty Donalda Trumpa a Hillary Clintonovou. V České republice se práce zaměřuje na volby z roku 2018 a kandidáty Miloše Zemana a Jiřího Drahoše. Problematiku nejprve uvede teoretická část, jež popisuje proměny spojené se vznikem Webu 2.0 a nástupem síťových digitálních médií. Zmíněny jsou problematické aspekty internetového prostředí. Přibližuje také sociální sítě a Facebook jakožto informační zdroj a věnuje se roli sociálních sítí v politickém marketingu. Samotná praktická část se pak soustředí na analýzu dat získaných z celkem 578 příspěvků, které výše uvedení kandidáti zveřejnili v průběhu tří týdnů před finální prezidentskou volbou. Zkoumána je četnost, typ, rozsah, tématika a zabarvení příspěvků každého kandidáta a také trendy, jež v průběhu stanového časového období vykazují. Následně jsou poznatky z obou zemí porovnávány. Poslední podkapitola vyhodnocuje význam předvolební komunikace zkoumaných kandidátů na sociálních sítích s ohledem na voliče z řad zástupců generace Y a Z.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Šírová 1.46 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Šírová 339 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Šírová 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Šírová 127 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Moravec, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Jirků 239 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Barbora Osvaldová 152 kB