velikost textu

Redigování zpráv moderátory pořadu Studio ČT24

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Redigování zpráv moderátory pořadu Studio ČT24
Název v angličtině:
Editing news by anchormen of the Studio ČT24 programme
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Šedivá
Vedoucí:
PhDr. Václav Moravec, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Id práce:
192683
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZBC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Moderátor, zpravodajství, redigování, rozhovor, improvizace, kontinuální vysílání, Studio ČT24, Česká televize
Klíčová slova v angličtině:
Anchor, news, editing, interview, improvisation, continuous broadcasting, Studio ČT24, Czech TV
Abstrakt:
Anotace Práce se zabývá funkcí moderátora ve zpravodajství České televize a tím, jaké kvality do vysílání ze své pozice přináší. V dnešní době práce moderátora ve veřejnoprávní televizi neobnáší pouze čtení předem připravených zpráv ze čtecího zařízení. Je žádoucí, aby moderátor během vysílání projevil také své znalosti. Prostřednictvím hloubkových rozhovorů s vybranými moderátory pořadu Studio ČT24 práce zkoumá, do jaké míry si dotyční upravují studiové úvody. Na příkladu ukázek vysílání ČT24 z jara 2018 také posuzuje, jak moderátoři vedou rozhovory s hosty (primárně při osobním kontaktu ve studiu, doplňkově i po telefonu). Veřejnoprávní médium klade na moderátora vysoké požadavky a právě při rozhovorech se projeví jeho přehled a předchozí pracovní příprava. V neposlední řadě se práce zaměřuje na to, zda moderátoři působí ve svém projevu přirozeně, jak zvládají improvizaci či krizové situace. Cílem práce je zjistit, jak velký má moderátor vliv na výsledný vzhled vysílání, jaké části vytváří sám.
Abstract v angličtině:
Annotation This thesis is focused on the position of anchors in Czech television´s newsroom and on the way they use their experience in broadcasting. Nowadays, the job of news anchor in public service TV stations no longer only consists of reading a script off of a teleprompter. It is required to show knowledge during two-hour broadcasting section. Following Bachelor thesis evaluate degree of adaptation of headlines and leads as well as degree of following the broadcasting scenario through in-depth interviews with chosen anchors of Studio ČT24 programme. The issue will be illustrated with exaples of parts of ČT24 broadcasting from the spring 2018 – the author will evaluate how anchors can do interviews (primarily in person, additionally over the phone). Public service media place high demands on anchors and the interviews will reveal anchors´ general overview and preparation. Last but not least, the thesis focuses on naturalness of anchors´ presentation. It also looks at anchors´ ability to improvise and to handle unexpected situations. The aim of the thesis is to discover how big impact the anchor has on the final form of broadcasting, which parts are directed by him.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Šedivá 8.74 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Šedivá 5.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Šedivá 250 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Šedivá 273 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Moravec, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Barbora Osvaldová 234 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Barbora Osvaldová 152 kB