velikost textu

Changes in Turkish foreign policy towards Iran in the Davutoğlu era (2002 - 2012)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Changes in Turkish foreign policy towards Iran in the Davutoğlu era (2002 - 2012)
Název v češtině:
Změny v turecké zahraniční politice vůči Íránu v Davutogluově éře (2002-2012)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Slávka Marcinová
Vedoucí:
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Oponent:
Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D.
Id práce:
192663
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Turecko, Írán, zahraniční politika, analýza zahraniční politiky, změna zahraniční politiky, AKP
Klíčová slova v angličtině:
Turkey, Iran, foreign policy, foreign policy analysis, foreign policy change, AKP, JDP
Abstrakt:
Abstrakt Prvotným cieľom výskumu je identifikovať rozsah a povahu zmien v tureckej zahraničnej politike voči Iránu v období od roku 2002 do roku 2012 – prvých desiatich rokov vlád na čele so Stranou spravodlivosti a rozvoja (AKP). Následne sa výskum zaoberá individuálnymi zdrojmi zmien v zahraničnej politike a ich relevanciou v procese transformácie tureckej zahraničnej politiky voči Iránu. Výskum je teoreticky ukotvený v odvetví analýzy zahraničnej politiky (foreign policy analysis, FPA), v rámci ktorej sa venuje predovšetkým konceptu zmien v zahraničnej politike (foreign policy change). V úvode práce bude preto predstavených niekoľko typov existujúcich modelov používaných pri analýze zmien v zahraničnej politike. Čitateľovi bude predstavený alternatívny model, ktorý zahŕňa ako domáce, tak i zahraničné pragmatické a ideologické faktory podieľajúce sa na zmene zahraničnej politiky. Model slúži ako podklad následnej analýzy relevancie jednotlivých faktorov, ktoré slúžili ako hnacie mechanizmy transformácie tureckej zahraničnej politiky voči Iránu po roku 2002, zohľadňujúc okrem iného rolu ekonomických faktorov a faktorov týkajúcich sa bezpečnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract The principal aims of the research are to identify the nature and scope of Turkish foreign policy change towards Iran in the period 2002-2012 – the first ten years of the successive governments of the Justice and Development Party (AKP). Then, individual sources of foreign policy change and their respective roles in shaping Turkish foreign policy toward Iran will be investigated. As the research is theoretically grounded in the subfield of foreign policy analysis known as foreign policy change, the reader is familiarized with a variety of different models used in the study of foreign policy change. In order to assess the relevance of the individual sources, an alternative explanatory model is designed. The application of the designed foreign policy model highlights the necessity of applying a wider approach in the quest to assess Turkish foreign policy change, taking into account the different domestic and international sources in order to achieve a comprehensive explanation that can evaluate the relative power of international and domestic political, economic, and ideational sources serving as its driving mechanisms. The role of economic factors – long seen as fundamental in shaping Turkey’s foreign policy toward its neighbors – and the role of security concerns are subsequently identified as perhaps the most relevant driving mechanisms behind Turkey’s foreign policy change towards Iran.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Slávka Marcinová 966 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Slávka Marcinová 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Slávka Marcinová 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 985 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D. 544 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D. 152 kB