velikost textu

Publicistický portrét Romana Zajíčka – světového výrobce kytar z Kolína

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Publicistický portrét Romana Zajíčka – světového výrobce kytar z Kolína
Název v angličtině:
Publicistic portrait of Roman Zajíček - the world-class luthier from Kolín
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Filip Fryml
Vedoucí:
Phdr. Martin Lokšík
Oponent:
Mgr. Andrej Halada
Id práce:
192639
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZBC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dokument, publicistický, portrét, kytara, výrobce, audiovizuální, zvuk, střih, kamera, televize
Klíčová slova v angličtině:
documentary, journalistic, portrait, guitar, luthier, audiovisual, sound, editing, camerawork, television
Abstrakt:
Anotace Práce se zaměřuje na publicistický portrét jako samostatný žánr současné dokumentární televizní tvorby. V teoretické části se zaměřuji na technické prvky, které by měl tento typ dokumentu obsahovat. Zejména se jedná o přípravu na natáčení, technické postupy přímo při natáčení a upozornění, na co si dát pozor. Dále také, jak je důležitá komunikace s respondentem, aby vypadal portrét co nejpřirozeněji. Nakonec se zmiňuji o střihu a základních pravidlech, která je potřeba dodržovat. V praktické části popisuji, jak se mi teoretické poznatky povedlo převést do praxe při natáčení a postprodukci publicistického portrétu s názvem Šéfkuchař kytar. Kromě informací z literatury jsem při tvorbě dokumentu využil i vlastní zkušenosti, které jsem získal během práce v audiovizuální sféře.
Abstract v angličtině:
Annotation The thesis is focused on journalistic portrait as a complete genre in the current documentary field. The theoretical part is focused on the technical elements which this type of documentary should cover. It includes preparations for the shooting, how to act at the shooting and what to be aware of. I also mentioned the importance of communication with the person so that the final portrait would be as natural as possible. At last I focused on the basic rules of editing which need to be followed. In the practical part is explained how I managed to apply the theoretical knowledge during shooting and editing of the journalistic portrait Guitars‘ chef. Apart from the specialized literature I also drew on my personal experience during the shooting, which I gained throughout my work in the audiovisual field.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Fryml 2.5 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Filip Fryml 766 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Fryml 134 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Fryml 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Phdr. Martin Lokšík 306 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Andrej Halada 241 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Barbora Osvaldová 152 kB