velikost textu

Fenomén památníků jako míst paměti mezi lety 1945-2015

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fenomén památníků jako míst paměti mezi lety 1945-2015
Název v angličtině:
Phenomenom of memorials as places of memory between 1945 and 2015
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Johana Hartmannová
Vedoucí:
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Id práce:
192571
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
památníky|místa paměti|kolektivní paměť
Klíčová slova v angličtině:
memorials|places of memory|collective memory
Abstrakt:
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je zmapování budování a vývoje vybraných památníků v letech 1945-2015 na našem území, které se dodnes dochovaly nebo se nově budují. V práci je na památníky nahlíženo jako na místa paměti, která zprostředkovávají pohled do minulosti širší společnosti. Tento pohled ale není statický a tzv. druhý život míst paměti bývá dynamický v souvislosti s politickými i celospolečenskými změnami.
Abstract v angličtině:
Abstract: The bachelor's thesis' topic deals with building process and development of selected memorials between 1945-2015 in Czechoslovakia/Czech Republic, that are preserved until nowadays or they are built newly. In this thesis are memorials seen as places of memory, that mediates historical point of views of wider society. This view is not static and “afterlife” of places of memory is dynamic according to political and social changes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Johana Hartmannová 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Johana Hartmannová 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Johana Hartmannová 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Randák, Ph.D. 568 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. 152 kB