velikost textu

Internetové memy v komunikaci značek na sociálních sítích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Internetové memy v komunikaci značek na sociálních sítích
Název v angličtině:
Internet memes in brand communication on social network sites
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Pávová
Vedoucí:
Mgr. Ing. Jan Zápotocký
Oponent:
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Id práce:
192558
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
internetové memy, komunikace značek, sociální sítě, generace X, generace Y, Facebook, McDonald's, Evropa 2, Čilichili
Klíčová slova v angličtině:
internet memes, brand communication, social networks, generation X, generation Y, Facebook, McDonald's, Cilichili
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této práce je spojení marketingové komunikace na sociálních sítích a fenoménu internetových memů. Práce se zaměřuje na český trh a na značky, jež memes využívají pro komunikaci v rámci svých profilů na sociálních sítích. Teoretická část je věnována především pojmu internetový mem, jeho charakteristice, vzniku a šíření a uplatnění v marketingové komunikaci. Obsahem praktické části práce je vývoj a současný stav využívání memes v komunikaci vybraných značek v České republice na sociální síti Facebook. Předpoklad postupného vývoje využívání memes se prokázat nepodařilo, efektivitu využívání memes v komunikaci na sociálních sítích však ano. Na základě spojení poznatků z teoretické a praktické části navrhuji zaměřit se na aspekty ovlivňující efektivitu šíření informace, zejména na relevanci a intertextualitu a dále na branding internetových memů použitých v marketingové komunikaci.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of this thesis is the connection of marketing communication on social networks and the phenomenon of internet memes. It focuses on the Czech market and on brands that memes use to communicate within their profiles on social networks. The theoretical part is devoted mainly to the concept of internet meme, its characteristics, origin and dissemination and application in marketing communication. The content of the practical part focuses on the development and current state of use of memes in brand communication in the Czech Republic on Facebook. An assumption of a gradual development of the usage of memes has failed to prove, but the efficiency of using memes in communication on social networks was proven. Based on the knowledge from theoretical and practical part of this thesis, I recommend focusing on aspects affecting the efficiency of dissemination, especially on relevance and intertextuality, and on branding of internet memes used in marketing communication.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Pávová 10.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Pávová 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Pávová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Jan Zápotocký 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. 306 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 152 kB