velikost textu

Využívání geolokačních aplikací jako nástroje marketingové komunikace v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využívání geolokačních aplikací jako nástroje marketingové komunikace v České republice
Název v angličtině:
The use of geolocation applications as a tool of marketing communication in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. David Peka
Vedoucí:
PhDr. Tereza Klabíková Rábová
Oponent:
Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Id práce:
192556
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce se zabývá mobilními geolokačními hrami a jejich využitím v marketingu. V úvodní, teoretické části práce je v souvislostech definován pojem mobilní geolokační hry, který je následně ukotven v rámci marketingu. Teoretická část se rovněž zabývá stručným vývojem a předpoklady, které vznik geolokačních mobilních her umožnily. Praktická část se následně věnuje výzkumu mobilních geolokačních her v České republice. Cílem výzkumu je zjistit od aktivních hráčů jednak jaké herní prvky a atributy preferují a jednak jak hráči vnímají propojení geolokačních mobilních her a marketingu. Výzkum vychází ze 119 odpovědí aktivních hráčů.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor thesis deals with location based mobile games and their use in marketing. In the theoretical part of this thesis is explained and defined the phenomenon of location based mobile games and put in context within marketing. The theoretical part also deals with the development and circumstances, that made inception of location based mobile games possible. The practical part deals with a research of location based mobile games in the Czech Republic. The goal of the research is to find out which gaming elements and attributes are preferred by players and how do the players perceive interconnection of geolocation mobile games and marketing. The research is based on 119 responses of active players from Czech republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Peka 34.51 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. David Peka 195 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Peka 147 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Peka 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Klabíková Rábová 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová 569 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 152 kB