velikost textu

Greenwashing a jeho vnímání zákazníky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Greenwashing a jeho vnímání zákazníky
Název v angličtině:
Greenwashing and its recognition by customers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Kohlová
Vedoucí:
Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Oponent:
Mgr. Tereza Pavelcová
Id práce:
192540
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
greenwashing, green marketing, ekoznačení, greenwashingové produkty, kvalitativní výzkum, hloubkový rozhovor
Klíčová slova v angličtině:
greenwashing, green marketing, eco-labels, greenwashing products, quality research, in-depth interview
Abstrakt:
Anotace Cílem této bakalářské práce je analyzovat vnímání greenwashingových produktů z pohledu koncových uživatelů. V teoretické části autorka nejprve představí green marketing, z kterého greenwashing vychází. Následně je podrobněji rozebrán greenwashing, jeho definice, historie a nakonec praktiky, které jsou důležité pro identifikaci greenwashingových produktů. Zmíněna je i funkce eco-labels, které rovněž souvisí s praktikami greenwashingu. V praktické části autorka pomocí stanovených kritérií z teoretické části identifikuje tři produkty, u kterých se nachází známky greenwashingu. Pomocí metody hloubkových rozhovorů byla zkoumána možnost identifikace greenwashingových produktů samotnými zákazníky a následně byl zjišťován jejich postoj k těmto produktům. Dle výsledků bylo zjištěno, že zákazníci si u ekologických/ ekologicky vypadajících produktů nejvíce všímají složení, ekooznačení a mají problém greenwashingové produkty rozeznat od ekologických produktů.
Abstract v angličtině:
Annotation The aim of this thesis is to analyse the perception of greenwashing products from the perspective of end users. In the theoretical part, the author first introduces green marketing from which greenwashing is based. Subsequently, greenwashing, its definitions, history, and practices that are important to identifying greenwashing products are discussed in more detail. Also mentioned is the eco-labels function, which is also related to greenwashing practices. In the practical part, the author uses three criteria from the theoretical part to identify three products with greenwashing signs. Using the in-depth interview method, the possibility of identifying greenwashing products by the customers themselves was investigated and their attitude to these products was then investigated. As a result it has been found, that customers are most concerned about composition, eco-labeling, and greenwashing products from organic products.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Kohlová 3.04 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Kohlová 2.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Kohlová 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Kohlová 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Pavelcová 579 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 152 kB