velikost textu

Filmová adaptace surrealistického literárního díla (Vítězslav Nezval: Valerie a týden divů)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Filmová adaptace surrealistického literárního díla (Vítězslav Nezval: Valerie a týden divů)
Název v angličtině:
A film adaptation of a surreal literary work (Vítězslav Nezval: Valerie and Her Week of Wonders)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anita Vykydalová
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Id práce:
192507
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
surrealismus|filmová adaptace|Vítězslav Nezval|Vratislav Effenberger|Jaromil Jireš
Klíčová slova v angličtině:
surrealism|film adaptation|Vítězslav Nezval|Vratislav Effenberger|Jaromil Jireš
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je prozkoumat možnosti a omezení filmové adaptace surrealistického textu. O to se pokouší prostřednictvím analýzy a komparace prózy Valerie a týden divů Vítězslava Nezvala a její stejnojmenné filmové adaptace Jaromila Jireše a analýzy scénických textů, tzv. pseudoscénářů, Vratislava Effenbergera. Na základě těchto analýz jsou stanoveny a popsány faktory, které ovlivňují zfilmovatelnost daných děl a z nich jsou vyvozeny širší závěry pro možnosti a omezení filmové adaptace surrealistického textu. Klíčová slova: Vítězslav Nezval, Vratislav Effenberger, Jaromil Jireš, filmová adaptace, surrealismus
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to explore the possibilities and limitations of movie adaptation of surrealist text. The approach used leverages on the analysis and comparison of the Vítězslav Nezval's prose Valery and Her Week of Wonders with its film adaptation of same name by Jaromil Jireš as well as the analysis of Vratislav Effenberger's scenic texts, also referred to as pseudo-scenarios. Based on the aforementioned process the factors that influence the degree in which the specific text can be turned into a film are set and described as well as a more general view on the possibilities and limitations of surrealist text film adaptations is synthesised and discussed. Key words: Vítězslav Nezval, Vratislav Effenberger, Jaromil Jireš, film adaptation, surrealism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anita Vykydalová 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anita Vykydalová 412 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anita Vykydalová 346 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. 343 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 58 kB