velikost textu

Frenemies: Analýza americko-čínských vojenských vztahů během Bushovy a Obamovy administrativy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Frenemies: Analýza americko-čínských vojenských vztahů během Bushovy a Obamovy administrativy
Název v angličtině:
Frenemies: Analysis of Sino-American Military Relationships During the Bush and Obama Administrations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Šimon Kryl
Vedoucí:
Mgr. Jana Sehnálková
Oponent:
Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D.
Id práce:
192434
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Spojené státy, Čína, vojenské vztahy, opatření na budování důvěry, Tchaj-wan, Jihočínské moře, George W. Bush, Barack Obama
Klíčová slova v angličtině:
United States, China, Military Relations, Confidence Building Measures, CBMs, Taiwan, South China Sea, George W. Bush, Barack Obama
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce je analýzou přístupu Bushovy a Obamovy administrativy k americko-čínským vojenským vztahům. Cílem práce je pomocí teorie opatření na budování důvěry (Confidence Building Measures) nalézt a pospat trendy a témata, která formovala americko-vojenské čínské vztahy během obou administrativ. Bilaterální vztah mezi Pekingem a Washingtonem je nejdůležitějším vztahem na začátku 21. století a ovlivňuje celosvětové dění. Z historického hlediska sužovaly americko-čínské vztahy nejrůznější spory, které se vyskytují i v 21. století. Otázka amerického vyzbrojování Tchaj-wanu, čínská vesmírná a kyberprostorová militarizace jsou hlavními důvody pomalého vývoje americko-čínských vojenských vztahů. Pro mezinárodní i regionální stabilitu je důležité, aby obě tyto světové mocnosti hledaly způsoby, jak udržet napětí mezi nimi na minimální úrovni a ideálně hledaly oblasti spolupráce. Tato práce dochází k závěru, že během Bushovy administrativy procházely společné vojenské vztahy nestabilním vývojem, nejen kvůli způsobu jejich vytváření, ale také kvůli již zmíněné americké podpoře vůči Tchaj-wanu. Obamova administrativa byla o poznání úspěšnější ve vývoji americko-čínských vojenských vztahů, neboť vedla procesy jejich vytváření ze shora dolů. I přes Obamovy úspěchy v budování stabilních vojenských vztahů, ale panovala mezi oběma zeměmi hluboká nedůvěra.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis is an analysis of Bush and Obama administrations’ approach towards Sino-American military relations. The topic of this thesis is the military cooperation between the People’s Republic China (PRC) and the United States. The paper analyzes the trends and topics of the military-to-military contacts through the Confidence Building Measures (CBMs) theory. The bilateral relationship between the two countries is the most important relationship in the 21st century and its development has worldwide implications. Historically, there have been multiple points of tension where interests of both countries collided, many of which persisted to be sources of the new unease. The American support to Taiwan through numerous arms-sales, increased Chinese militarization of space, cyberspace and the South China Sea are the main causes of reluctant military-to-military cooperation between the PRC and the U.S. It is vital for the rest of the global community that both superpowers keep an acceptable amount of tensions between their armies and ideally pursue more cooperation than competition. The paper concludes that the Sino-American military relations have gone through an on-and-off pattern during both Bush administrations, mainly due to aforementioned American support for Taiwan, and due to the types of conducted military-to-military contacts with the PRC. The Obama presidency was more effective in improving the overall military relationship because of the top-to-bottom process of dealing with Chinese military and civil leadership. Despite Obama’s accomplishments in building stable military relations, both nations are still in profound distrust towards each other.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šimon Kryl 1.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Šimon Kryl 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Šimon Kryl 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Sehnálková 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 152 kB