velikost textu

The Terrible Twos: A translation and stylistic analysis of a passage of Ishmael Reed’s novel

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Terrible Twos: A translation and stylistic analysis of a passage of Ishmael Reed’s novel
Název v češtině:
The Terrible Twos: překlad a stylistická analýza části románu Ishmaela Reeda
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hedvika Šerých
Vedoucí:
Mgr. Jakub Ženíšek
Oponent:
PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Id práce:
192396
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B AJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Překlad, Ishmael Reed, ustálená slovní spojení, lexikální a gramatická ekvivalence, terminologie, hovorový jazyk, analogie, funkční větná perspektiva
Klíčová slova v angličtině:
Translation, Ishmael Reed, set phrases, lexical and grammatical equivalence, terminology, colloquial language, analogy, functional sentence perspective, proper nouns
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce obsahuje dvě části. První část se skládá ze zrcadlového překladu pěti vybraných kapitol románu The Terrible Twos z češtiny do angličtiny. Druhou, teoretickou část, tvoří stylistická analýza tohoto překladu. Tato část je dále rozdělena do několika dílčích částí, které se zabývají morfologickou, lexikální a syntaktickou úrovní obou jazyků. Kvůli své obtížnosti a nejvíce problematickým jevům je z těchto tří nejvíce rozvinuta úroveň lexikální. Základem pro teoretickou část byly nejen české, ale i anglické publikace. Autory těch nejvýznačnějších jsou například Dagmar Knittlová, Jiří Levý and Peter Newmark.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis consists of two parts. The first is comprised of a side-by-side translation of five selected chapters from the novel The Terrible Twos from the English to the Czech language. The second, theoretical part is formed by a stylistic analysis of this translation. This part is further divided into multiple sections dealing with the morphological, lexical and the syntactical level of the two languages. The most developed level of these three is the lexical one since it was the most challenging issue that had to be dealt with. Both Czech and English source books formed the basis for the theoretical part. The authors of the prominent publications were for instance Dagmar Knittlová, Jiří Levý, and Peter Newmark.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hedvika Šerých 1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hedvika Šerých 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hedvika Šerých 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Ženíšek 285 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. 323 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 152 kB