velikost textu

Vietnamské mládežnické komunitní spolky působící v Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vietnamské mládežnické komunitní spolky působící v Praze
Název v angličtině:
Vietnamese youth community organizations operating in Prague
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matěj Malý
Vedoucí:
Mgr. Barbora Jirková
Oponent:
Mgr. Marta Lopatková
Id práce:
192357
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sinologie (21-KSI)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Etnologie se specializací vietnamistika (VN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vietnam|organizace|komunita|motivace|participace
Klíčová slova v angličtině:
Vietnam|organization|community|motivation|participation
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá vietnamskými mládežnickými spolky působícími v Praze. Cílem práce konkrétně je deskripce těchto organizací a zjištění důvodu, kvůli kterému v nich lidé pasivně participují. Motivace k participaci je zkoumána prostřednictvím hloubkových osobních rozhovorů s vybranými respondenty. Bylo zjištěno, že nejvíce participanty motivuje budování nových a utužení stávajících sociálních vztahů a také získání nových znalostí a dovedností. Do motivace taktéž významně zasahuje národnostní faktor, tedy to, že participanti těchto organizací jsou až na výjimky lidé vietnamské národnosti. Klíčová slova: Vietnam, organizace, komunita, motivace, participace
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the Vietnamese youth organizations which are based in Prague. The specific aim of the thesis is to describe these organizations and to identify the reason why people participate in them passively. The motivation for participation is examined through in- depth personal interviews with selected respondents. It is found that building the new social relationships and strengthening the existing ones as well as acquiring new knowledge and skills are the most motivating factors. One of the next motivations is also significantly influenced by the national factor, which means that the participants of these organizations are, with some exceptions, Vietnamese nationals. Keywords: Vietnam, organization, community, motivation, participation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matěj Malý 601 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matěj Malý 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matěj Malý 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Barbora Jirková 257 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marta Lopatková 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. František Vrhel, CSc. 153 kB