velikost textu

Problematika svobodných matek v Korejské republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika svobodných matek v Korejské republice
Název v angličtině:
Problems of unmarried mothers in Republic of Korea
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Brožová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vladislava Mazaná
Id práce:
192345
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Koreanistika (KO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
korejská společnost|svobodné matky|samoživitelky|sociální politika|adopce|potraty|neziskové organizace
Klíčová slova v angličtině:
Korean society|unmarried mothers|sole wage earners|welfare policy|adoption|abortion|non-profit organizations
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce analyzuje postavení svobodných matek v Korejské republice od jejího vzniku dodnes. Rozborem celkového vývoje postavení ženy a vývoje rodinné formy, se zaměřením na vliv korejských tradic, vývoj mezilidských vztahů a přechod Korejské republiky k moderní formě státního zřízení, hledá příčiny pro současnou situaci těchto žen, tuto dále rozvádí a studuje. Zaměřuje se též na formy státní či nestátní podpory dostupné nevdaným matkám a matkám samoživitelkách a efektivitu těchto druhů podpor.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis analyses the standing of unwed mothers in the Republic of Korea during the period from establishment of the state to the present, with main focus on the present situation. It searches for the reasons behind the current situation by looking at the development of Korean woman’s role, development of the Korean family form, changes in state‘s social structure and Korea’s transition into its current modern state form. It also describes the means of governal and non-governal help to unwed mothers, as well as its effectivity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Brožová 1.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Brožová 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Brožová 342 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D. 503 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladislava Mazaná 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB