text size

Komentář k Patočkovým přednáškám k Hegelově Fenomenologii ducha

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Komentář k Patočkovým přednáškám k Hegelově Fenomenologii ducha
Titile (in english):
Comments of Patočka’s lectures on Hegel’s Phenomenology of Spirit
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Gabriela Vičanová
Supervisor:
Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
Thesis Id:
192344
Faculty:
Faculty of Humanities (FHS)
Department:
Department of General Anthropology (24-KOA)
Study programm:
Humanities (N6107)
Study branch:
General Anthropology (OA)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
20/09/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Patočka, Hegel, Fenomenologie ducha, Kojève, Hyppolite
Keywords:
Patočka, Hegel, Phenomenology of Spirit, Kojève, Hyppolite
Abstract (in czech):
Abstrakt Cílem práce je podat ucelený komentář k Patočkovo nevydaným přednáškám k Hegelově Fenomenologii ducha, které pronesl na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy v letním semestru 1949. Přednášky nebyly dokončeny a ve výkladu Fenomenologie ducha se tak zastavují před oddílem Moralita. Patočka je zde značně inspirován svéráznou hegelovskou interpretací v Inroduction à la lecture de Hegel (1947) od Alexandra Kojèva a uměřenějším spisem od Jeana Hyppolita Genese et structure de la Phénoménologie de l’esprit de Hegel (1946). V práci je nacházena vlastní Patočkova interpretační pozice a sledován vliv obou francouzských myslitelů. Patočka Fenomenologii ducha zajišťuje široký kontext a ukazuje její genezi. Po vzoru Kojèva se jeho interpretace pohybuje v perspektivě antropologické a za jádro Hegelovy filosofie považuje dialektiku pána a raba.
Abstract:
Abstract The aim of this diploma thesis is to offer a comprehensive commentary of Patočka’s unpublished lectures on Hegel’s Phenomenology of Spirit, which he gave at the Charles University during the summer semester of 1949. These lectures remain unfinished and the exposition of the Phenomenology of Spirit ends before the chapter on morality. Patočka is influenced, to a considerable degree, by the unorthodox reading of Hegel that Kojéve presents in his Inroduction à la lecture de Hegel (1947) and also by a somewhat more conservative commentary by Jean Hyppolite, published in 1946 under the title Genese et structure de la Phénoménologie de l’esprit de Hegel. This thesis follows their influence on Patočka’s commentary, in an attempt to discover Patočka’s own interpretative stance. Patočka places the Phenomenology of Spirit into a wide context and tries to illustrate its genesis. Following Kojéve, Patočka’s interpretation remains nested within an anthropological perspective, considering the master-slave dialectic to be the centerpiece of Hegel’s philosophy.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Gabriela Vičanová 1.28 MB
Download Abstract in czech Bc. Gabriela Vičanová 70 kB
Download Abstract in english Bc. Gabriela Vičanová 65 kB
Download Supervisor's review Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. 347 kB
Download Opponent's review Mgr. Jakub Marek, Ph.D. 155 kB
Download Defence's report doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. 152 kB