velikost textu

Komentář k Patočkovým přednáškám k Hegelově Fenomenologii ducha

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentář k Patočkovým přednáškám k Hegelově Fenomenologii ducha
Název v angličtině:
Comments of Patočka’s lectures on Hegel’s Phenomenology of Spirit
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Gabriela Vičanová
Vedoucí:
Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
Id práce:
192344
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Patočka, Hegel, Fenomenologie ducha, Kojève, Hyppolite
Klíčová slova v angličtině:
Patočka, Hegel, Phenomenology of Spirit, Kojève, Hyppolite
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je podat ucelený komentář k Patočkovo nevydaným přednáškám k Hegelově Fenomenologii ducha, které pronesl na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy v letním semestru 1949. Přednášky nebyly dokončeny a ve výkladu Fenomenologie ducha se tak zastavují před oddílem Moralita. Patočka je zde značně inspirován svéráznou hegelovskou interpretací v Inroduction à la lecture de Hegel (1947) od Alexandra Kojèva a uměřenějším spisem od Jeana Hyppolita Genese et structure de la Phénoménologie de l’esprit de Hegel (1946). V práci je nacházena vlastní Patočkova interpretační pozice a sledován vliv obou francouzských myslitelů. Patočka Fenomenologii ducha zajišťuje široký kontext a ukazuje její genezi. Po vzoru Kojèva se jeho interpretace pohybuje v perspektivě antropologické a za jádro Hegelovy filosofie považuje dialektiku pána a raba.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this diploma thesis is to offer a comprehensive commentary of Patočka’s unpublished lectures on Hegel’s Phenomenology of Spirit, which he gave at the Charles University during the summer semester of 1949. These lectures remain unfinished and the exposition of the Phenomenology of Spirit ends before the chapter on morality. Patočka is influenced, to a considerable degree, by the unorthodox reading of Hegel that Kojéve presents in his Inroduction à la lecture de Hegel (1947) and also by a somewhat more conservative commentary by Jean Hyppolite, published in 1946 under the title Genese et structure de la Phénoménologie de l’esprit de Hegel. This thesis follows their influence on Patočka’s commentary, in an attempt to discover Patočka’s own interpretative stance. Patočka places the Phenomenology of Spirit into a wide context and tries to illustrate its genesis. Following Kojéve, Patočka’s interpretation remains nested within an anthropological perspective, considering the master-slave dialectic to be the centerpiece of Hegel’s philosophy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Gabriela Vičanová 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Gabriela Vičanová 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Gabriela Vičanová 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. 347 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Marek, Ph.D. 155 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. 152 kB