velikost textu

Pes jako přítel, pes jako terapeut

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pes jako přítel, pes jako terapeut
Název v angličtině:
Dog as a friend, dog as a therapist
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Emma Branbergerová
Vedoucí:
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Oponent:
Mgr. Sylvie Stretti
Id práce:
192342
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pes, člověk, klient, terapie, zooterapie, canisterapie
Klíčová slova v angličtině:
Dog, human, client, therapy, zootherapy, canistherapy
Abstrakt:
Anotace Rozdělila jsem text na čtyři hlavní kapitoly. Vliv psa na lidskou psychiku, Zooterapie, Vodící a asistenční psi a Canisterapie. Podle mého názoru takhle shrnují způsoby, jak může pes člověku terapeuticky nebo asistenčně pomoci. Jako první mě uvedla do tématu kniha Pes lékařem lidské duše od MUDr. Lenky Galajdové. Odbornějším titulem pro mě byla kniha Zooterapie ve světle objektivních poznatků od Prof. MUDr. Miloše Velemínského, CSs. Třetí nejpoužívanější knihou byla Animoterapie aneb Jak nás zvířata umí léčit od MUDr. Zorana Nerandžiče. Cenným zdrojem pro mě byly také webové stránky jednotlivých organizací (SVVP, Helppes, Pomocné tlapky). Kde jsou k dohledání informace konkrétní i obecné. Vybrala jsem zrovna tyto organizace, protože podle mého názoru jsou nejznámější a největší. V rámci bakalářské práce jsem měla možnost vidět canisterapii v praxi u odlišných cílových skupin klientů. Také jsem měla tu čest vést rozhovor s Míšou Holasovou, která je majitelem dvou vodících psů a zároveň pracovníkem pro Středisko výcviku vodících psů. Zdroje jsem citovala podle ČSN ISO 690. Klíčová slova Pes, člověk, klient, terapie, zooterapie, canisterapie
Abstract v angličtině:
Anotation I have divaded text to the four main chapters I have devided the thext in four main chapters: Dog influence on human psyche, Zootherapy, Guiding and assistance dogs and Canistherapy. In my view, i summarize all ways how dog can help a person, therapeutically or by assistance. I was first introduced to the topic with the book:"Pes lékařem lídské duše", written by MUDr. Lenka Galajdová. More scientific title for me was the book, written by Prof. MUDr. Miloš Veleminský CSc., "Zooterapie ve světle objektivních poznatků". The book that i used third most frequently was " Animoterapie aneb Jak nás zvířata umí léčit", by Prof MUDr. Zoran Nerandžič. Also valuable resource for my work were the websites of organizations (SVVP, Helppes, Pomocné tlapky), where can be found general and specific informations. I choosed these organizations, because in my opinion, these organizations are the most famous and largest. As a part of my work, i had a opportunity to see canistherapy in practice at different target groups of clients. I also had the honor of having an interview with Misa Holasova, who is the owner of two guide dogs and a staff member for the “Středisko výcviku vodících psů”. Resources kation were made in acordance with ISO 690. Key words Dog, human, client, therapy, zootherapy, canistherapy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Emma Branbergerová 922 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Emma Branbergerová 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Emma Branbergerová 144 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 316 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Sylvie Stretti 672 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. 152 kB