velikost textu

Travesti Show: Performativita a Vyjednávání Genderové Identity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Travesti Show: Performativita a Vyjednávání Genderové Identity
Název v angličtině:
Travesty Show: Performativity and Negotiation of Gender Identity
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anastasia Chistyakova
Vedoucí:
Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Id práce:
192335
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
travesti show, drag, queer, gender, homosexualita, performativita, performance, heteronormativita, genderová subverze
Klíčová slova v angličtině:
travesty show, drag, queer, gender, performativity, performance, heteronormativity, gender subversion
Abstrakt:
Abstrakt Táto práce se zabývá otázkou genderové identity v drag kultuře. Výzkum, na němž je táto práce založena, se zaměřuje na české drag královny, které se účastní drag (travesti) show v LGBTQ+ podnicích v Praze. V rámci svého výzkumu jsem se pokusila pochopit motivaci mých informátorů k participaci v travesti show, a také jejich spojení s queer kulturou a způsoby vytvoření vlastní estetiky na scéně. Skrze táto téma jsem dospěla k problému genderové identifikace zkoumaných mnou drag královen, a to jak na scéně, tak i mimo ni. Na základě získaných dat a příslušné literatury problematizuji genderovou identifikaci mezi mými informátory a snažím se ukázat hranice a nedostatky heteronormativního rámce nahlížení na genderovou performativitu, genderovou performanci a také celkově na genderovou identifikaci. Klíčová slova: travesti show, drag, queer, gender, homosexualita, performativita, performance, heternormativita, genderová subverze
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is concerned with the question of gender identification in drag culture. The research, upon which this work is based, focuses on Czech drag queens that participate in drag (travesti) show in an LGBTQ+ enterprise in Prague. In my research, I have attempted to grasp the motivation of my informants to do drag, their connection to queer culture and the ways in which they create their own aesthetic on stage. With the help of these topics, I approach the problem of their gender identification, both in and out of drag. On the basis of the collected fieldwork material and relevant literature, I problematize gender identification among my informants. On the basis of such identification, I furthermore attempt to demonstrate limitations and shortcomings of the heteronormative framework of gender performativity, gender performance and gender identification in general. Keywords: travesty show, drag, queer, homosexuality, performativity, performance, heteronormativity, gender subversion
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anastasia Chistyakova 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anastasia Chistyakova 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anastasia Chistyakova 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Halbich, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. 152 kB