velikost textu

Radicalization in Prison: Approaching the Issue

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Radicalization in Prison: Approaching the Issue
Název v češtině:
Radikalizace ve věznicích: Přístupy k problematice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Filip Dotlačil
Vedoucí:
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D.
Oponent:
Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D.
Id práce:
192328
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
radikalizace; věznice; prevence; deradikalizace; Německo; náboženský extremismus; domácí terorismus; režimy věznění; zahraniční bojovníci
Klíčová slova v angličtině:
radicalisation; prison; prevention; deradicalisation; Germany; religious extremism; home-grown terrorism; prison regimes; foreign fighters
Abstrakt:
Abstrakt V posledních letech se na evropské půdě odehrála řada teroristických útoků. Některé z nich spáchali džihadisté, kteří se radikalizovali ve věznicích. Problém, kterým se vědci již zabývají, se tak dostal do povědomí politiků a bezpečnostních expertů. Kombinace islámské propagandy s vězeňským prostředím, kde se jedinci stávají snazším cílem pro radikalizaci a jsou ve styku s odsouzenými zahraničními bojovníky, tvoří nebezpečnou směs, která může vytvářet nové násilné extremisty. Cílem této práce je popsat, jakým způsobem se s tímto problémem vypořádává Německo, a napojit jeho přístup na existující modely radikalizace a koncepty vězeňských režimů. Vzhledem k spolkovému uspořádání Německa se tento popis zakládá na analýze tří různých úrovní: institucionální rámcová analýza německého systému (makro); komparace státních projektů jednotlivých států (meso); a případová studie praktického přístupu vybrané spolkové země (micro). Práce došla k závěru, že německá strategie je silně decentralizována, ještě není ve finální podobě, opírá se o koncept dynamické bezpečnosti a přistupuje k problému z holistické perspektivy, zapojuje také nestátní aktéry i další oblasti radikalizace.
Abstract v angličtině:
Abstract In recent years Europe experienced several terrorist attacks on its soil. Some of these were committed by Jihadists radicalised in prisons. An issue already identified by scholars has thus become publicly known and attracted attention of policy makers. The combination of Islamic propaganda with jails imprisoning substantial amount of vulnerable inmates and incarceration of returning foreign fighters create a mixture threatening to produce more violent extremists. The aim of this thesis is to describe how Germany approaches the issue and connect its solution with existing radicalisation models and prison regime concepts. Because of the federal structure of Germany, this description is based on analysis of three levels: institutional analysis of the German framework (macro); comparison of state projects tackling the issue (meso); and a case study of practitioners of one federal state (micro). The thesis comes to a conclusion, that the German strategy is strongly decentralised, still not in its final form, applies the concept of dynamic security as its prison regime and approaches the issue from a holistic perspective, involving also non-state actors and other areas of radicalisation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Dotlačil 1.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Dotlačil 136 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Dotlačil 133 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D. 469 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D. 302 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. 152 kB