velikost textu

Horace Grant Underwood a jeho misijní činnost v kontextu působení protestantské misie v Koreji

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Horace Grant Underwood a jeho misijní činnost v kontextu působení protestantské misie v Koreji
Název v angličtině:
Horace Grant Underwood and His Missionary Work in Context of American Protestant Mission in Korea
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ester Boháčková
Vedoucí:
Mgr. Marek Zemánek, M.A.
Oponent:
doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Id práce:
192313
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sinologie (21-KSI)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Koreanistika (KO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Korea|křesťanství|protestantská misie|H. G. Underwood|přelom 19. a 20. století
Klíčová slova v angličtině:
Korea|Christianity|protestant mission|H. G. Underwood|19/20th century
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá osobností protestantského misionáře Horace Granta Underwooda a jeho misijní prácí v Koreji v letech 1885 Popisuje jeho rodinné a akademické pozadí a okolnosti jeho příjezdu do Koreje. Dále se zabývá jeho misijní činností jako pastora, evangelisty a učitele. Další část práce se věnuje jeho publikační činnosti práce jako překladatele, editora a autora. Klíčová slova: Korea, křesťanství, protestantská misie, H. G. Underwood
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor's thesis focuses on protestant missionary Horace Grant Underwood and his missionary work in Korea in 1885-1916. It describes his family and academic background and the circumstances of his arrival in Korea. It also deals with his missionary activities as a pastor, evangelist and teacher. Another part of the thesis is dedicated to his publication activities and his work as a translator, editor and author. Key words: Korea, christianity, protestant mission, H. G. Underwood
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ester Boháčková 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ester Boháčková 350 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ester Boháčková 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marek Zemánek, M.A. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 288 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 152 kB