velikost textu

Historie a současnost střediska praktického vyučování v Grandhotelu Pupp, a.s.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historie a současnost střediska praktického vyučování v Grandhotelu Pupp, a.s.
Název v angličtině:
History and present of the Practical Teaching Center at the Grandhotel Pupp, a.s.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Šulcová
Vedoucí:
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Id práce:
192308
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (B U-PVOV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
didaktické zásady, odborný výcvik, cíle školy, profesní rozvoj, kooperační dovednost, plánování výuky
Klíčová slova v angličtině:
didactic principles, professional training, school objectives, professional development, cooperation skill, preparation of teaching plan
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Šulcová 1.2 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 298 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 401 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB