velikost textu

Protiraketová obrana Spojených států: komparace dokumentů Ballistic Missile Defense Review a Missile Defense Review z let 2010 a 2019

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Protiraketová obrana Spojených států: komparace dokumentů Ballistic Missile Defense Review a Missile Defense Review z let 2010 a 2019
Název v angličtině:
Ballistic Missile Defense of the United States: comparison of the 2010 Ballistic Missile Defense Review and 2019 Missile Defense Review
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Musilová
Vedoucí:
PhDr. Michal Smetana
Oponent:
Mgr. et Mgr. Jan Ludvík
Id práce:
192307
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
protiraketová obrana, USA, bezpečnost, bezpečnostní strategie, BMDR, MDR
Klíčová slova v angličtině:
anti-ballistic missile defense, US, security, security strategy, BMDR, MDR
Abstrakt:
Anotace Protiraketová obrana provází Spojené státy již od 50. let 20. století a přístup k ní se za posledních sedmdesát let diametrálně proměnil. Tato bakalářská práce si klade za cíl porovnat přístup dvou po sobě jdoucích administrativ Baracka Obamy a Donalda Trumpa k programu protiraketové obrany, a to prostřednictvím systematické komparace strategického narativu dokumentů Ballistic Missile Defense Review (BMDR 2010) a Missile Defense Review (MDR 2019), jež se plány na protiraketovou obranu komplexně zabývají. Při zveřejnění Missile Defense Review v lednu roku 2019 popisoval prezident Trump dokument jako „převrat“ a „vstup do nové éry protiraketové obrany“, tato práce ale na základě podrobné komparace poukazuje na převládající kontinuitu mezi jednotlivými administrativami. Přestože v MDR 2019 dochází k rozšíření konceptu protiraketové obrany a dokument představuje návrh vybudování protiraketové obrany ve vesmíru, kroky přijaté v praxi a rozpočet pro fiskální rok 2020 převratu v protiraketové obraně Spojených států nenasvědčují. Bakalářská práce rovněž zasazuje nově vydaný dokument do historického kontextu vývoje protiraketové obrany a její konsolidace jakožto stěžejního prvku americké obranné strategie. Na tomto základě pak práce předkládá tvrzení, kdy aktualizovaný dokument MDR 2019 není v programu protiraketové obrany vstupem do nové éry, jak administrativa tvrdila, nýbrž kontinuálním navázáním na plány předchozí administrativy. 1
Abstract v angličtině:
Annotation Missile defense takes a part of the United States defense strategy since the second half of the 20th century. The approach to the missile defense program has radically changed since. The aim of this bachelor thesis is to compare practice of two subsequent administrations on the basis of the Barack Obama’s 2010 Ballistic Missile Defense Review and Donald Trump’s 2019 Missile Defense Review. The comparison is performed by an analysis of each of the documents’ strategic narratives. The latter document – 2019 MDR – was released in January 2019 and Trump declared its content “revolutionary” and as a “beginning of a new era” of the missile defense program. Despite the extension of the missile defense concept and the introduction of a new space defense program, the current steps of the Trump’s administration do not indicate any radical shifts as described by Donald Trump himself. This thesis also presents a historical overview of the U.S. missile defense and aims to examine the recently released 2019 MDR in the context of the missile defense policy development in the last seventy years. On this basis, the bachelor thesis shows that the updated document 2019 MDR is not an “entry to the new era of missile defense”, as Donald Trump proclaimed, but a continual follow-up to the plans of previous Obama’s administration. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Musilová 785 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Musilová 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Musilová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michal Smetana 213 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Jan Ludvík 238 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 152 kB