velikost textu

Teorie a praxe v Teigeho manifestech a v tvorbě vybraných básníků ze sdružení Devětsil

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teorie a praxe v Teigeho manifestech a v tvorbě vybraných básníků ze sdružení Devětsil
Název v angličtině:
Theory and reality in Teige's Manifestos and in Poetry of Representative Poets from Devětsil Artistic Federation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Vít Ondrák
Vedoucí:
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Oponent:
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Id práce:
192301
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
proletářské umění|poetismus|Teige|poezie|avantgarda
Klíčová slova v angličtině:
proletarian art|poeticism|Teige|avant-garde|poetry
Abstrakt:
Abstrakt: Tato práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a část zabývající se konkrétními realizacemi básnických sbírek. V teoretické rovině je zaměřena na čtyři emblematické umělecké programové manifesty Karla Teigeho z let 1921, 1924 a 1928. Pozornost je upřena na vzájemné komparativní čtení a interpretaci těchto textů. Každému jednotlivému programovému textu je přiřazena konkrétní básnická sbírka, u které existuje uzuální předpoklad, že se v ní zkoumané teoretické teze budou vyskytovat. Jedná se o sbírky Jaroslava Seiferta Město v slzách a Na vlnách TSF, básnické knihy Vítězslava Nezvala Podivuhodný kouzelník a Pantomima a sbírky Konstantina Biebla S lodí jež dováží čaj a kávu a Nový Ikaros. Klíčová slova: proletářské umění, poetismus, Teige, poezie, avantgarda
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis is devided into two parts. First part is theoretical and it is focused on the four specific manifestos of artistic movements by Karel Teige which were written in 1921, 1924 and 1928. I tried to focus on the comparative reading and interpretation of theses texts. The second part is about specific realization of representative collections of poems based on these Teige`s manifestos. Authors of these collections of poems are Jaroslav Seifert and his Město v slzách and Na vlnách TSF, Vítězslav Nezval with his Podivuhodný kouzelník and Pantomima and Konstantin Biebl's S lodí jež dováží čaj a kávu and Nový Ikaros. Key words: proletarian art, poeticism, Teige, avant-garde, poetry
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vít Ondrák 727 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vít Ondrák 263 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vít Ondrák 399 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 357 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 49 kB