velikost textu

Hänjŏ - fenomén ženských potapěček na ostrově Čedžu: od počátků k postupnému zániku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hänjŏ - fenomén ženských potapěček na ostrově Čedžu: od počátků k postupnému zániku
Název v angličtině:
Haenyŏ: The Phenomenon of Female Divers on Cheju Island: from the beginnings up to a gradual downfall
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Petřivalská
Vedoucí:
Mgr. Vladislava Mazaná
Oponent:
PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D.
Id práce:
192278
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Koreanistika (KO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hänjŏ|ženské potapěčky|ostrov Čedžu|Korea|dějiny|společnost
Klíčová slova v angličtině:
Haenyŏ|Female Divers|Cheju Island|Korea|history|society
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je popsání fenoménu hänjŏ, což jsou ženské potápěčky, které žijí na jihokorejském ostrově Čedžu. Na charakteristický popis jejich práce a kultury dále navazuje historický vývoj nejen jejich práce, ale také vývoj sociálního postavení ve společnosti. Téma zahrnuje rozvoj řemesla až do současné doby, kdy jsou hänjŏ na pokraji vymizení. Následující část práce pak popisuje, jakým způsobem se jihokorejská vláda a světové organizace snaží napomoci udržení tohoto řemesla. Díky tomu se nakonec hänjŏ dostaly až na seznám národního nehmotného dědictví UNESCO.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachleor thesis is to descibe the phenomenon of haenyo, the female divers who live at the South Korean island Jeju. The descritpion of their manual work and specific culture follows with historical evolution not only of their work, but also the evolution of the social status in the society. This theme consists of the evolution of the hänjo profession up to the present day, when hänjo are at the edge of extinction. The other part of this thesis describes how the korean government in collaboration with world organizations tries to secure this craft. That i salso one of the reasons why hänjo got the title of the Intangible Heritage of UNESCO.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Petřivalská 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Petřivalská 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Petřivalská 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vladislava Mazaná 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D. 497 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB