velikost textu

Hromadné pohybové skladby pro mladší žactvo v roce 1980 a 2012

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hromadné pohybové skladby pro mladší žactvo v roce 1980 a 2012
Název v angličtině:
Mass gymnastic exercises for younger teenage pupils in 1980 and 2012
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Nováková
Vedoucí:
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
Id práce:
192269
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hromadná pohybová skladba, spartakiáda, všesokolský slet, mladší žactvo, choreografie
Klíčová slova v angličtině:
mass gymnastic exercise, Spartakiade, the Sokol Slet ( mass gathering of gymnasts organised by Czech Sokol Movement ), younger teenage pupils, choreography
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem diplomové práce je analyzovat dvě hromadné skladby. Spartakiádní skladbu pro mladší žákyně z roku 1980 a sletovou skladbou ČASPV Mezi hvězdami z roku 2012 z hlediska prostorové choreografie a vzájemně je porovnat. Součástí práce je zmapování vývoje tělovýchovy v Československu a později v České republice, obecná charakteristika hromadné pohybové skladby a popis principů jejího tvoření. Pro praktickou část práce je vybraná spartakiádní skladba pro mladší žákyně z roku 1980 a hromadná skladba České asociace sportu pro všechny pro žáky a žákyně z roku 2012. Cílem výzkumné části je charakterizovat a porovnat pohybové skladby z hlediska místa cvičení, počtu cvičenců a pohlaví, délky skladby, srozumitelnosti hudebního doprovodu pro danou věkovou kategorii, oblečení, využití náčiní a prostorové choreografie a náročnosti pohybů pro jednotlivce. Zhodnotit obsah skladeb vzhledem k principům tvorby. KLÍČOVÁ SLOVA hromadná pohybová skladba, spartakiáda, všesokolský slet, mladší žactvo, choreografie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of the thesis is to analyse and compare two mass gymnastic exercises in terms of spatial choreography, the Spartakiade exercise for younger pupils from 1980 and the mass exercise of the Czech Association of Sport for all teenage pupils, girls and boys from 2012 called Between stars. The thesis also maps the development of mass gymnastic exercises in Czechoslovakia and later in the Czech Republic and generally describes the mass gymnastic exercise and the principles of its creation. The practical part of the work deals with Spartakiade exercise for younger pupils from 1980 and mass exercise of the Czech Association of Sport for all teenage pupils, girls and boys from 2012. The aim of the practical part is to characterise and compare the synchronised exercises in terms of place of the exercise, number of participants, sex, length of the exercise, background music and its intelligibility for the given age, clothing, equipment, spatial choreography and movement difficulty for individuals as well as evaluate content based on creation principles. KEYWORDS mass gymnastic exercise, Spartakiade, the Sokol Slet ( mass gathering of gymnasts organised by the Czech Sokol Movement ), younger teenage pupils, choreography
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Nováková 1.68 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Nováková 3.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Nováková 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Nováková 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 213 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 509 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 153 kB