velikost textu

Analýza vzdělávacích potřeb seniorů se zaměřením na jejich motivaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza vzdělávacích potřeb seniorů se zaměřením na jejich motivaci
Název v angličtině:
Analysis of educational needs of the elderly focused on their motivation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Karolína Bredlerová
Vedoucí:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Oponent:
PhDr. Jarmila Salivarová, Ph.D.
Id práce:
192266
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stáří, vzdělávání seniorů, motivace, senior, potřeby, gerontagogika
Klíčová slova v angličtině:
old age, education of senior citizens, motivation, senior citizens, needs, geragogy
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na analýzu vzdělávacích potřeb seniorů ve vybrané lokalitě a to se zaměřením na jejich motivaci k dalšímu vzdělávání. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy spojené s gerontagogikou a oblastmi s ní souvisejícími. Část empirická je zaměřena na zjišťování vzdělávacích potřeb seniorů za pomoci empirického výzkumu prováděného dotazníkovým šetřením a rozhovorem s poskytovatelem dalšího vzdělávání seniorů. KLÍČOVÁ SLOVA stáří, vzdělávání seniorů, motivace, senior, potřeby, gerontagogika
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis analyses education needs of senior citizens in one chosen geographical region, with emphasis on their motivation for further education. The theoretical part explains the basic concepts of geragogy and related areas. The empirical part of this thesis analyses educational needs of senior citizens by means of questionnaires and a controlled interview with a further education provider. KEYWORDS old age, education of senior citizens, motivation, senior citizens, needs, geragogy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Bredlerová 1.47 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Karolína Bredlerová 452 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Bredlerová 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Bredlerová 173 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 502 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jarmila Salivarová, Ph.D. 511 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB