velikost textu

Vítězslav Novák: Dvě balady na slova lidové poezie moravské pro smíšený sbor a čtyřruční klavír (orchestr) op. 23

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vítězslav Novák: Dvě balady na slova lidové poezie moravské pro smíšený sbor a čtyřruční klavír (orchestr) op. 23
Název v angličtině:
Vítězslav Novák: Two ballads to Moravian folk poetry for mixed chorus and piano for four hands (orchestra) op. 23
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Kacafírková
Vedoucí:
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Oponent:
PhDr. Eva Velická, Ph.D.
Id práce:
192221
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Hudební věda (HV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vítězslav Novák|Vražedný milý|Neščasná vojna|sborová balada|lidová poezie|česká hudba
Klíčová slova v angličtině:
Vítězslav Novák|Vražedný milý|Neščasná vojna|choral ballad|folk poetry|Czech music
Abstrakt:
Abstrakt Vítězslav Novák napsal v roce 1900 Dvě balady na slova lidové poezie moravské op. 23, Vražedný milý a Neščasná vojna, jako svůj již druhý opus sborových balad. Moravské lidové texty z dobových písňových sbírek zhudebnil nejprve ve verzi pro smíšený sbor a čtyřruční klavír, následně je instrumentoval pro symfonický orchestr. Balady byly velkým repertoárovým přínosem pro hojně se rozvíjející pěvecké spolky a prosadily se ve sborovém koncertním životě, o čemž svědčí ohlasy v dobovém tisku. Přes tento velký zájem jejich orchestrální partitura nikdy nevyšla tiskem a je k dispozici jen v opise. Ani literatura se tomuto tématu konkrétněji příliš nevěnovala, proto stále panují některé nejasnosti, například ohledně premiér nebo stavu notového materiálu.
Abstract v angličtině:
Abstract Vítězslav Novák wrote his second opus of choral ballads, Two Ballads on Words of Moravian Folk Verses Op. 23 Vražedný milý and Neščasná vojna, in 1900. He set Moravian folk song texts from contemporary song collections to music, the first version was for mixed choir and piano four hands, followed by an orchestration for symphony orchestra. The ballads were a great contribution to choir repertoire and have made their mark in choral concert life, as evidenced by the press. Despite such a great interest, the orchestral score has never been printed and is only available in manuscript. Even critical literature did not deal with this topic more specifically, so there is still some ambiguity, for example, concerning premieres or the state of the sheet music.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Kacafírková 3.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Kacafírková 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Kacafírková 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Velická, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB