velikost textu

Edukace pacientů před selektivní koronarografií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Edukace pacientů před selektivní koronarografií
Název v angličtině:
Patients’ education before selective coronarography
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Irena Bergrová
Vedoucí:
PhDr. Marie Zvoníčková
Oponent:
doc. MUDr. Petr Toušek, Ph.D.
Id práce:
192177
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Irena Bergrová 1.25 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Irena Bergrová 293.82 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marie Zvoníčková 446 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Petr Toušek, Ph.D. 689 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB