velikost textu

Mléčná kuchyně, tvorba edukačního videa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mléčná kuchyně, tvorba edukačního videa
Název v angličtině:
Infant food Preparation and Creation of Educational Movie
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adéla Fedorková
Vedoucí:
Mgr. Petra Sedlářová
Oponent:
Mgr. Jana Nováková, MBA
Id práce:
192159
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
SOUHRN Bakalářská práce obsahuje základní informace o umělé mléčné výživě a jejím průběhu přípravy v nemocnicích, konkrétně v mléčných kuchyních společně s historií výroby u nás. V neposlední řadě jsou zde obsažena také fakta týkající se možné kontaminace kojeneckých formulí nejčastěji se vyskytujícími bakteriemi. Výsledkem této bakalářské práce je edukační video, které je volně přístupné na serveru youtube.com pod názvem Mléčná kuchyně/ The process of preparing infant formulla in a hospital. KLÍČOVÁ SLOVA Kojenecká strava, kojenecké formule, umělá mléčná výživa, umělá kojenecká výživa, výživa dětí do tří let, mléčná kuchyně, historie výroby umělých mléčných formulí, sušené formule, kontaminace umělé mléčné výživy.
Abstract v angličtině:
SUMMARY This Bachelor thesis summarizes essential information about infant powder formula and its preparation in a hospital, on specialized department called infant food kitchen. This work also includes history of production of infant powder formula in Czech republic. In the end of this thesis, there are details about contamination risks by the most common bacteries. The main result of the bachelor thesis is an educational movie which is available server youtube.com with title Mléčná kuchyně/ The process of preparing infant formulla in a hospital. KEYWORDS Infant food, infant formulas, powder formula, infant powder formula, nutrition food for newborn and infants, history of preparing infant powder formulas in Czech republic, contamination of infant powder formulas.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Fedorková 612 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Adéla Fedorková 757.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Fedorková 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Fedorková 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Sedlářová 528 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Nováková, MBA 1.02 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB