velikost textu

HUDEBNÍ SLOŽKA INSCENACÍ NAŠICH FURIANTŮ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
HUDEBNÍ SLOŽKA INSCENACÍ NAŠICH FURIANTŮ
Název v angličtině:
THE MUSICAL COMPONENT OF THE PRODUCTIONS OF NAŠI FURIANTI
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anna Cvrčková
Vedoucí:
prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Oponent:
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Id práce:
192157
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Divadelní věda (DIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Naši furianti|scénická hudba|Josef Šmaha|Vítězslav Vejražka|Vladislav Vančura|opera Naši furianti
Klíčová slova v angličtině:
Naši furianti|theatre music|Josef Šmaha|Vítězslav Vejražka|Vladislav Vančura|opera Naši furianti
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce analyzuje scénickou hudbu ke třem inscenacím Našich furiantů a jednomu filmu – inscenaci Josefa Šmahy z roku 1887 z Národního divadla, inscenaci opery Naši furianti z roku 1949 ze Státního divadla Ostrava, inscenaci Vítězslava Vejražky z roku 1970 z Národního divadla a film Vladislava Vančury a Václava Kubáska z roku 1937. Navazuje na ročníkovou práci, která rozebírala inscenaci Miroslava Macháčka z Národního divadla z roku 1979 a bakalářskou práci, která rozebírala inscenaci Petra Lébla z divadla Na Zábradlí z roku 1994, inscenaci Jana Antotnína Pitínského z roku 2004 z Národního divadla a inscenaci Jana Borny z roku 2011 z Divadla v Dlouhé. Cílem práce je popsat proměnu české scénické hudby v historii a analyzovat funkce scénické hudby. Klíčová slova: Naši furianti, scénická hudba, Josef Šmaha, Vítězslav Vejražka, Vladislav Vančura, opera Naši furianti
Abstract v angličtině:
Thesis Abstract This diploma thesis analyses theatre music in three productions of Naši furianti and one film – the production by Josef Šmaha at the National Theatre in 1887, the production of opera Naši furianti at the State Opera Ostrava in 1949, the production by Vítězslav Vejražka in 1970 at the National Theatre and film Naši furianti by Vladislav Vančura a Václav Kubásek at the year 1937. This thesis correlates with my Semestral work which deal with an analysis of Miroslav Macháček´s production of Naši furianti in 1979 at the National theatre and bachelor´s thesis which deal with an analysis of the production by Petr Lébl at the theatre Na Zábradlí in 1994, the production by Jan Antotnín Pitinský in 2004 in the National Theatre and the production by Jan Born in 2011 at Divadlo v Dlouhé. This thesis is aiming to describe transformation od Czech theatre music in history and to analyse various functions of tgeatre music. Key words: Naši furianti, theatre music, Josef Šmaha, Vítězslav Vejražka, Vladislav Vančura, opera Naši furianti
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Cvrčková 2.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Cvrčková 360 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Cvrčková 361 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbara Topolová, Ph.D. 491 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB